SATIR. Vi, det stora utbildningsaktiebolaget, har haft utbildningsverksamhet under alldeles för lång tid.

Våra lärare talar svenska, arabiska, persiska, spanska, ryska, polska och i negativa ordalag om vår arbetsgivare när den inte hör.

Skolan ligger i ostädade och orustade lokaler på ett rivningskontrakt.

I våra lokaler finns endast ett fåtal datorer att låna ut trots att vi, enligt skolans hemsida, enbart arbetar med interaktiva läromedel. Du har tillgång till mikrovågsugn, kylskåp och kaffemaskin i vårt shabby chic elevkök.

Hos oss kan du lära dig svenska från grunden på våra kurser i Svenska för invandrare (SFI). Det vill säga, om du redan kan läsa och skriva på svenska.

Det är en förutsättning. Vi hinner inte med någon alfabetisering eller latinisering. Vi erbjuder utbildningsaktiebolagsfokuserad undervisning i stora grupper i små rum på rangliga stolar.

För dig som studerat kort tid innan du kom till Sverige erbjuder vi studiehandledning på arabiska.

Målet är att vi, det stora utbildningsaktiebolaget, ska tjäna så mycket pengar som möjligt

Camilla Nilsson Wallin

Om inte studiehandledarna behöver vikariera förstås. Det händer ofta.

Då blir det i och för sig rättvist eftersom de elever som talar tigrinja, persiska och andra språk inte har någon studiehandledning.

På detta sätt får ingen studiehandledning. Skolan ska trots allt vara likvärdig!

Våra lärare, som har 24 lektionstimmar i veckan, hinner knappt stötta dig i skolan och utanför den trots att de jobbar non-stop och så mycket mer än de har betalt för.

Till hösten ökar det till 27 lektionstimmar i veckan. De kommer då ha en halv planeringsdag per vecka då de ska utföra alltifrån administrativa ärenden och vaktmästeri-jobb till lokalvård och kuratorsjobb.

Planera lektioner kommer de inte ha tid för. I alla fall inte på arbetstid.

Våra välutbildade lärare kan inneha en högskoleexamen i molekylär biologi eller avancerad juridik. Det är dock ovanligt med en lärarexamen.

Än mer ovanligt med sfi-behörighet. Det behövs inte. Svenska kan vem som helst som kan prata det, lära ut.

Utbildningen för våra elever är nämligen anpassad utefter hur många elever vi måste ha i varje klassrum för att kunna göra så mycket vinst som möjligt.

Vi ger dig de sämsta förutsättningarna och verktygen för att sporra och hjälpa dig i ditt lärande.

Vi erbjuder utbildningsaktiebolagsfokuserad undervisning i stora grupper i små rum på rangliga stolar

Camilla Nilsson Wallin

Målet är inte att du ska utveckla dina kunskaper för att stärka din ställning på arbetsmarknaden och snabbt få jobb.

Målet är att vi, det stora utbildningsaktiebolaget, ska tjäna så mycket pengar som möjligt.

Att lärare bränner ut sig, det är sånt man får ta. Det finns nya.

Välkommen!