– Det är många människor som påverkas. Och för garantipensionärer och studenter handlar det om någon eller några hundralappar i månaden. Det är inte kaffepengar för dem, säger Swedbanks privatekonom Arturo Arques.

”Kapitalet höjer hyrorna och staten bostadsbidraget”. Proggbandet Blå Tågets textrad håller än, om än med lite annan innebörd. Bakgrunden till att bidragen skrivs upp är en uppskrivning av det så kallade prisbasbeloppet, som i sin tur följer inflationen, priserna.

Swedbank har räknat på effekten av att prisbasbeloppet skrivs upp med tusen kronor i månaden från årsskiftet. Formellt slås beloppet fast av regeringen under hösten, men regelverket är tämligen glasklart så några förändringar av det preliminära utfallet är inte att vänta.

En ogift pensionär född 1937 eller tidigare och som har garantipension, saknar eller har väldigt låg inkomstpension, får 182 kronor mer per månad 2019 jämfört med i år. Studenten får 232 kronor mer per fyraveckorsperiod, varav lånedelen höjs mest. Även de högsta nivåerna, taket, i föräldrapenningen och sjukpenningen höjs i motsvarande mån.

Dessutom kan alla som arbetar eller har pensionsinkomster räkna med lägre skatt, även om förändringarna är ganska små, runt en 50-lapp i månaden för den som har en lön på 40 000 kronor i månaden.

Samtidigt räknas skiktgränserna upp för när man tvingas betala statlig inkomstskatt och värnskatt. De nya gränserna landar på månadslöner på cirka 39 500 kronor respektive 57 440 kronor, enligt Swedbanks beräkningar.

Men mycket av de extra pengarna är egentligen mest luft. För samtidigt har inflationen tagit fart och därmed försämrat pengavärdet när prisläget stiger. I fjol låg inflationen på runt två procent och det är prisbasbeloppets syfte att försvara bidragens värde.

Olle Lindström/TT