Rapporten är ett resultat av frågor om vårdläget som Socialstyrelsen har fått av den samordnande myndigheten MSB. Sammantaget är svaren lugnande.

När det gäller hälso- och sjukvården har den nästan inte påverkats alls av bränderna. Några landsting har dock haft en ökad inströmning av patienter till följd av värmen. Två tredjedelar av lanstingen har ett ansträngt vårdplatsläge, men det är i huvudsak kopplat till personalens semestrar, enligt Socialstyrelsen som dock varnar för att problem kan uppstå om trenden ökar eller håller i sig.

Inte heller kommunernas vård och omsorg har påverkats av bränderna. Häften rapporterar om en måttlig påverkan av värmen, ett fåtal om en betydande påverkan, medan knappt häften inte har haft någon påverkan alls.

Socialstyrelsen är i stabsläge sedan i måndags. Nästa samverkanskonferens med landstingen är planerad till på fredag. Det finns för närvarande inget beslut om ny kartläggning av kommunernas eventuella problem.

 

Rättat: I en tidigare version av denna text förekom en felaktig uppgift om att kommunerna via länsstyrelserna ska lämna nya lägesrapporter till Socialstyrelsen.