Det skriver hon i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Som skäl anger hon att antalet sjukskrivna med utmattningssymtom sexfaldigats sedan 2010 och att vård, skola och omsorg är de hårdast drabbade yrkeskategorierna.

Hon tillägger att de utbrända numera är yngre, att de är borta längre och att en majoritet är kvinnor.

I artikeln listar Andersson sex punkter hon anser att kommissionen bör granska — bland annat de totala kostnaderna för uteblivet arbete och kostnaderna för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten.

”Om vi ska använda skattemedel effektivt måste vi ta ett helhetsgrepp på hela välfärden”, skriver Andersson.