Runt 150 000 pensionärer fick besked om en rejält sänkt tjänstepension, på upp emot 1 500 kronor i månaden, vid årsskiftet.

Men efter stort missnöje insåg Sveriges kommuner och landsting det orimliga och betalade ut kompensation retroaktivt i april.

Nu har SKL och facken kommit överens om ett avtal som innebär att ingen av de tidigare anställda i kommuner och landsting ska kunna få sin tjänstepension sänkt.

Under hela 2018 har SKL betalat ut en kompletterande pension till dem som drabbats av sänkningen.

Nu slår parterna fast att det blir en långsiktig lösning som börjar gälla från första januari 2019.

Överenskommelsen innebär att ingen av de tidigare anställda inom kommun och landsting som drabbades när tjänstepensionens index oväntat föll ut till deras nackdel ska kunna få en liknande sänkning i fortsättningen.

De som omfattas får rätt till en individuell lägstanivå. Nivån indexeras uppåt med utvecklingen av prisbasbeloppet och kan inte sänkas. Överenskommelsen träder i kraft den 1 januari 2019.

Sänkningen av tjänstepensionerna

130 000 pensionärer fick sänkt tjänstepension på januaribeskedet. Sänkningen berodde på att tjänstepensionssystemet gjordes om när den statliga pensionen ändrades på 1990-talet.

Bakgrunden är att tjänstepensionen och den statliga pensionen i kommunsektorn har konstruerats så att de är kommunicerande kärl. Tanken är att de två systemen tillsammans ska ge en totalpension, bruttopension.

När tjänstepensionssystemet gjordes om 2003 fick det till följd att tjänstepensionen sänktes rejält 2018, som en följd av att olika index föll ut oväntat.

85 procent av dem som drabbades fick en sänkning med mellan noll och 750 kronor. Resten, närmare 20 000, fick en sänkning på mellan 750 och 1 500 kronor.