Alliansens nya utspel där de vill ge Sverigedemokraterna ordförandeposter i riksdagens utskott visar att de vill ta över regeringsmakten även om de i valet blir mindre block än de rödgröna.

Till det behövs Sverigedemokraternas aktiva stöd. Och det är detta man nu krattar manegen för.

Det blir en helt ny situation i svensk politik. När Alliansen senast satt vid makten var de större än de rödgröna. SD:s inflytande blev därför begränsat.

Samtidigt är Alliansens likaledes nya utspel om att föra fram en egen kandidat till talmansposten även om de inte blir största block ett försök att minska SD:s direkta inflytande över att utse ny statsminister.

Med en SD-kandidat på den viktiga talmansposten skulle teoretiskt valet av en regent från de borgerliga kunna glida Alliansen ur händerna, om de blir mindre block än de rödgröna.

Med stöd av det parlamentariska regelverket hoppas Alliansen alltså kunna ta det stöd de behöver från SD men samtidigt begränsa SD:s initiala inflytande.

Det är en naiv tanke.

En ytterligare indikator på att Alliansledarna vill ta över även om de rödgröna blir största block är att Moderaterna plötsligt är väldiga angelägna om att sluta en långsiktig och omfattande migrationsöverenskommelse med Socialdemokraterna.

På så sätt skulle migrationsfrågan neutraliseras för de kommande fyra åren, är troligen tanken. Även detta är naivt.

Visst är det bra med breda överenskommelser även, eller kanske speciellt, i en så infekterad fråga som migrationsfrågan.

Men SD:s ingång i frågan är varken rationell eller syftar till någon samsyn.

Aversionen mot invandrare och värnandet om en homogen kultur där de inslag som inte anses som ”svenska” utifrån SD:s egenkonstruerade mall attackeras, är partiets livsluft. Det är den politik SD kommer att fortsätta driva. SD:s hatpolitik kommer inte heller i framtiden att vara förhandlingsbar.

Att få ordförandeposten i riksdagens trafikutskott, eller miljö- och jordbruksutskottet är inte nog för ett parti vars partiledare i tal hyllar ett korporativistiskt uppbyggt samhälle.

Alliansen är inne på en mycket naiv, och mycket farlig väg för demokratin.

Den nya linjen har beslutats av Allianspartiernas ledare. Partiernas riksdagsgrupper har inte varit inkopplade.

Vi får hoppas att det bland dem och bland väljarna finns de som inser faran.