A-kassan ersätter 80 procent av inkomsten upp till en viss gräns, 25 025 kronor i månaden.

Men de flesta som jobbar heltid tjänar mer än så, även arbetare.

För att medlemmarna ska få ut 80 procent av sin tidigare lön om de blir arbetslösa har många fackförbund därför skaffat en egen inkomstförsäkring som komplement.

Det gäller bland andra Kommunal, Handels, GS och Elektrikerna.

IF Metall har hittills inte varit intresserat.

Argumentet har varit ideologiskt: Arbetslöshetsförsäkring bör vara ett ansvar för samhället, och om enskilda fackförbund tecknar försäkringar minskar trycket på politikerna att förbättra a-kassan.

Nu diskuterar IF Metall att trots allt införa en inkomstförsäkring, rapporterar Dagens Arbete.

Ett skäl till det är att Unionen, som i en del fall konkurrerar med IF Metall om medlemmar, använder sin inkomstförsäkring som lockbete.

IF Metalls ekonomichef Ulf Andersson bekräftar för Arbetet att frågan är aktuell:

– Det finns inget beslut, men vi går ut och frågar medlemmarna vad de tycker. Frågan har tagits upp på IF Metall-träffar runt om i landet, och i enkäter till medlemmarna.

Vid sidan av de ideologiska invändningarna har den ekonomiska risken bidragit till att IF Metall hittills har avstått från inkomstförsäkring.

En så stor industriell nedgång som vid finanskrisen 2008 skulle belasta inkomstförsäkringen hårt.

Till historien hör att Byggnads och Målarna tidigare hade inkomstförsäkring, men tog bort den då kostnaderna blev för höga.

– Blir det här aktuellt får vi bygga försäkringen så att den blir hållbar långsiktigt, säger Ulf Andersson.

Om IF Metall inför en inkomstförsäkring kommer den att ingå i medlemskapet för alla.

Enligt Ulf Andersson har förbundet ännu inte diskuterat om en eventuell försäkring skulle införas i samarbete med Folksam (en lösning som andra LO-förbund har valt), och inte heller andra praktiska frågor.