Sociala medier och utställningar på Stockholms centralstation och i Nordstan i Göteborg.

Så lyckades Kriminalvården locka 2 552 personer att under februari söka jobb hos myndigheten.

– Vi är positiva till gensvaret. Vi tror att aktiviteterna på sociala medier och utställningarna i Stockholms Central och Nordstan har gjort att folk har fått upp ögonen för oss, säger Kjell-Arne Sköldh, kriminalvårdschef på HR-avdelningen i ett pressmeddelande.

Rekryteringssatsningen grundar sig på att Kriminalvården har fått ett utökat transportuppdrag vilket betyder att cirka 200 extra tjänster utöver det normala rekryteringsbehovet måste tillsättas i år.

– Intervjuerna började för drygt en vecka sedan, alltså redan innan ansökningstidens slut, eftersom det är sådana stora volymer det handlar om, säger Kjell-Arne Sköldh.

Rekryteringen sker till hela myndigheten och inte bara till transportuppdraget.