Överenskommelsens detaljer presenteras vid en pressträff klockan 15 i dag av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), LO:s vice ordförande Therese Guovelin, Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe, Unionens ordförande Martin Linder och Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef vid Almega.

Etableringsanställningar är tänkta som en kombination av lärande och arbete, som ska hjälpa nyanlända och långtidsarbetslösa in på arbetsmarknaden.

När fack och arbetsgivare ingick en principöverenskommelse om etableringsanställningar i november förra året var tanken att anställningarna, som normalt ska vara i två år, skulle få användas för nyanlända som beviljats uppehållstillstånd (tillfälligt eller permanent) de senaste 36 månaderna, men också för personer som varit arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i minst tolv månader (för dem som är 25 år eller yngre skulle sex månader som arbetssökande räcka).

Arbetsgivarens kostnad ska enligt principöverenskommelsen begränsas till 8 000 kronor i månaden.

Subventionerade jobb

10 000 ska komma i arbete med etableringsjobb

Nyheter

Detta ska kompletteras med ett etableringsbidrag, som staten står för, så att den anställde sammanlagt får en inkomst som motsvarar vad en anställd ”typiskt sett” får om han eller hon har kollektivavtalets lägsta lön.

En rad komplicerade frågor har behandlats av parterna och regeringen sedan förhandlingar inleddes den 8 december.

Till dem hör om etableringsjobben ska ge rätt till a-kassa och sjukpenning, och om de ska ”räknas” när nyanlända försöker kvalificera sig för uppehållstillstånd genom arbete.

På förhand har fack och arbetsgivare önskat att etableringsjobben ska ge samma rättigheter som ett vanligt arbete, medan arbetsmarknadsminister Ylva Johansson uttryckt tveksamhet.

De fackförbund som står bakom principöverenskommelsen om etableringsanställningar är dels Unionen, dels en stor del av LO-förbunden. Transport tackade dock nej på ett tidigt stadium, och  Byggnads och GS avvisade överenskommelsen när den blev klar i november förra året. Seko, Målarna och Fastighets valde i stället att avvakta – möjligen kan någon av dem nu visa intresse. På arbetsgivarsidan står samtliga arbetsgivarorganisationer inom Svenskt Näringsliv bakom, utom Bemanningsföretagen, som eftersom det inte ska vara tillåtet att hyra ut etableringsanställda.