Academedia är i dag norra Europas största utbildningsföretag och en av Sveriges största huvudmän inom skolan.

De finansieras av skattemedel, äger över 600 skolor i Sverige och är ett börsnoterat aktiebolag som förra året omsatte 9 miljarder kronor. Företaget hade en vinst på drygt en halv miljard kronor och har 15 000 tusen anställda.

Academedia har genom uppköp av andra skolor, enligt principen att stora fiskar äter upp mindre fiskar, blivit större än alla andra friskoleföretag tillsammans.

Den 19 januari fick alla anställda ett brev, i vilket Academedia öppet tar ställning för Alliansen och Sverigedemokraterna i en av riksdagsvalets viktigaste frågor, nämligen regeringens lagförslag om vinsttak för skolbolag som drivs med vinstsyfte.

Academedia går emot regeringsförslaget och vill inte ha någon vinstbegränsning för aktiebolag och riskkapitalbolag som äger skolor. Brevet, som också finns publicerat på Academdias hemsida måste läsas som ett öppet politiskt manifest där man vill påverka alla anställda att ta ställning inför valet.

Men nu ska de tydligen också tvingas propagera för Academedias, Alliansens och Sverigedemokraternas politiska ställningstaganden i en av riksdagsvalets viktigaste frågor

Göran Drougge och Magnus Ekblom

Det är inte bara en allmän ”politisk agenda” som de vill få sina lärare och andra anställda att köpa.

Det är uttalat partipolitiskt: ”Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, som tillsammans har en majoritet i riksdagen, är emot förslaget. Ett av skälen till att oppositionspartierna är emot det är att det svenska friskolesystemet gör det möjligt för alla att välja skola.”

I sakfrågan innehåller brevet inget utöver den vanliga borgerliga argumentationen.

Academedia framställer här, på samma sätt Alliansen och Sverigedemokraterna, regeringen som tagen gisslan av Vänsterpartiet.

Och att Vänsterpartiet tvingar regering Löfven att stödja förslaget (underförstått; de vill egentligen inte detta).

Det andra vanliga argumentet som finns med i brevet, är att det inte är någon mening att lägga fram propositionen då den kommer röstas ned i riksdagen.

I brevet står: ”Anledningen till att förslaget ändå läggs fram är att det är ett krav från Vänsterpartiet. Om regeringen inte lägger fram ett förslag om vinstbegränsningar drar sig Vänsterpartiet ur budgetöverenskommelsen”.

I brevet säger man att alla Academedias chefer skall få ett ”informationspaket” med ”bland annat frågor och svar om både processen och förslaget som sådant, samt en del annat material som en sammanfattning av vad de viktigaste remissinstanserna sagt om utredningen”.

Det är uppenbart att syftet med detta är att skolchefer och andra chefer ska föra ut Academedias politiska ställningstaganden när det kommer ”att diskuteras av politiker, debattörer och media”.

De använder nu sin ekonomiska makt för att påverka sina anställda och tar partipolitisk ställning inför ett riksdagsval. De vill också maximera sina politiska vinster

Göran Drougge och Magnus Ekblom

Vi som jobbar i skolan vet att skolcheferna redan är överhopade av administrativa uppgifter och uppdraget att vara skolans pedagogiska ledare.

Men nu ska de tydligen också tvingas propagera för Academedias, Alliansens och Sverigedemokraternas politiska ställningstaganden i en av riksdagsvalets viktigaste frågor.

Samtidigt som Academedia slipar sin organisation inför valet har man fört en kampanj mot lärare och elever som är aktiva i föreningen Elevintresse före vinstintresse.

Vad vi ser här är resultatet av att låta vinstdrivande aktiebolag äga och driva skolor.

De nöjer sig inte med att administrera skolan, växa till oligopolstorlek och maximera sina ekonomiska vinster.

De använder nu sin ekonomiska makt för att påverka sina anställda och tar partipolitisk ställning inför ett riksdagsval. De vill också maximera sina politiska vinster.