Samtliga fackförbund inom den kommunala sektorn, Kommunal, OFR (Offentliganställdas förhandlingsråd) och akademikerfacken, är eniga om att en ändring i avtalet som reglerar tjänstepensionerna behövs, både på kort sikt och på längre sikt.

– Vi har föreslagit en omedelbar lösning för 2018. Sedan en analys om vad som behöver göras på sikt. Men vi måste göra någonting här och nu, säger Cecilia Curtelius Larsson, pensionsexpert på OFR.

TT: Fick ni någon respons på det?
– Vad gäller en omedelbar lösning för 2018, den har de (SKL) avvisat. Däremot öppnar de för en diskussion om en lösning framåt, säger hon.

SKL:s pressavdelning låter hälsa i en skriftlig kommentar:

”Vi diskuterar nu tjänstepensionerna och de aktuella effekterna med de fackliga organisationerna och det har vi för avsikt att fortsätta att göra i en konstruktiv anda”.

Facken hade ett möte med SKL under tisdagen i spåren av den uppmärksammade pensionschocken för många före detta anställda i kommuner och landsting.

– Vi hyste förstås en förhoppning om att SKL skulle inse orimligheten i det som har hänt, säger Cecilia Curtelius Larsson och meddelar att facken snart kommer att lägga fram en formell förhandlingsframställan för SKL.

Strax före jul avslöjade TT att omkring 150 000 pensionärer som tidigare jobbat i kommunal- eller landstingssektorn förlorar uppemot en tusenlapp i månaden i kommunal tjänstepension i år.

Orsaken är ändringar i ett gammalt krångligt pensionsavtal mellan fack och arbetsgivare, något som skedde 2003.

Uppgifter till TT har också visat på att avtalet justerades ytterligare en gång kring 2009, utan fackens medgivande, när det visade sig att bromsen i det statliga pensionssystemet som då slog till, fick avsevärda effekter, fördyringar på den kommunala tjänstepensionen.

SKL har inte velat tillstå att så skedde 2009, men har inte heller nekat till det. Cecilia Curtelius Larsson på OFR säger att det inte kan uteslutas.

– Någon tolkning av överenskommelsen 2003 har ju skett, men hur och när och var kan vi inte säga i dagsläget, säger hon.

Det finns dessutom ytterligare en aspekt i förändringen av tjänstepensionsavtalet.

På 1990-talet kom två uppmärksammade fall i Arbetsdomstolen fram till att det inte var tillåtet för de statliga eller kommunala arbetsgivarna, vare sig det skedde med fackens goda minne eller ej, att försämra en pensionsöverenskommelse i efterhand för personer som redan gått i pension.

Det nu uppmärksammade fallet påminner om de gamla domarna.

– Det är också en sak som vi måste gå på djupet med, säger Cecilia Curtelius Larsson.

Olle Lindström/TT

Pensionsavtalet som gjordes om

• De som omfattas är pensionärer som haft bruttopensionsavtal, PA-KL, som gällde fram till 1997, cirka 150 000 personer.

• Det gäller i de allra flesta fall personer som är 80 år eller äldre. Som värst sänks den kommunala tjänstepensionen med omkring 1 000 kronor i månaden med början i januari i år.

• Med bruttopensionsavtal menas att arbetsgivaren lovade en viss total pension, den allmänna plus tjänstepension, i förhållande till den tidigare lönen. När det allmänna pensionssystemet gjordes om skruvade även fack och arbetsgivare inom det kommunala området 2003 om sitt gamla avtal. Det gjordes ytterligare en gång kring 2009/2010.

• Effekten landade i att tjänstepensionen blev lägre de år som inflationen blir högre än det följsamhetsindex som styr den allmänna pensionen. Den effekten blir extra kännbar 2018.

Källor: SKL, TT