Förra året fick fackets juridikbyrå, LO-TCO Rättskydd, in totalt 1157 nya ärenden att driva åt fackförbunden och deras medlemmar.

Det är den högsta siffran sedan 2012.

– Det beror enbart på att vi fått fler försäkringsärenden. Det har varit en kraftig ökning som nästan helt och hållet beror på Försäkringskassans hårdare bedömningar i sjukpenningärenden, säger Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO rättsskydd.

Totalt ökade antalet försäkringsärenden med 72 procent under 2017.

Sammanlagt 360 ärenden gällde indragen sjukpenning och sjukersättning förra året. Det är nästan en tredubbling i jämförelse med året innan.

– Går man några år tillbaka hade vi bara enstaka sjukpenningärenden, nu är de den absolut övervägande delen, säger Robert Sjunnebo, chef för Försäkringsrättsliga enheten.

Enligt Försäkringskassan beror de ökade antalet indragna sjukpenningar på att myndigheten anställt fler handläggare som kan pröva ärendena. Men Robert Sjunnebo säger att det bara är en del av förklaringen.

– Det finns ingen naturlag i att fler prövningar ska ge fler avslag. Vår uppfattning är att de snarare styrs av målet för sjuktalet och anstränger sig för att försöka hitta arbetsförmåga hos flera sjuka, säger han.

Med arbetsförmåga menas förmåga att utföra något normalt förekommande arbete.

Att det inte preciseras vilket arbete den sjuka förväntas utföra är något Robert Sjunnebo är kritisk till.

– Det är mycket svårt för en sjuk att driva sitt fall och bevisa att den inte har arbetsförmåga när det inte anges vilka arbetsuppgifter eller vilket yrke den anses klara av.

Det gör det också svårare för juristerna att lyckas, men det är långt ifrån omöjligt.

Robert Sjunnebo säger att LO-TCO Rättsskydd brukar få rätt i mellan 40 och 50 procent av försäkringsärendena, men att just sjukpenningsfall kan ligga lite lägre.

LO-förbunden stod för de allra flesta av fallen som anmäldes till LO-TCO Rättsskydd förra året, och allra flest kom från LO:s största förbund, Kommunal.

Med sina 239 ärenden anlitade förbundet juristbyrån lika mycket som alla TCO- och Sacoförbund tillsammans.

Även den ersättning som fackförbunden och dess medlemmar fick från rättsprocesserna ökade förra året.

Totalt fick LO-TCO Rättsskydd 198 miljoner från processer som avslutades förra året. Av dessa gick den allra största delen, nästan 145 miljoner, till LO-förbunden och deras medlemmar.

Antal rättsskyddsärenden för LO-förbunden 2017

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.

LO-TCO Rättsskydd

• LO-TCO Rättsskydd är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och arbetsskador. Byrån ägs av LO och TCO men anlitas även av vissa Sacoförbund.

• Under 2017 fick juristerna in sammanlagt 1157 nya ärenden. 1054 ärenden avslutades. Rättsfallen gav som avslutades under året gav drygt 198 miljoner kronor i ersättning till fackförbunden och deras medlemmar.