Nästan 37 miljoner i världen lever med hiv. Något vaccin finns ännu inte så FN måste förlita sig på andra metoder för att bekämpa sjukdomen.

Ett sätt är stora kampanjer som riktats mot arbetsplatser. Ett av de mer lyckade projekten drivs av internationella arbetsorganisationen ILO och UNAIDS som haft ett framgångsrikt arbetsplatsprojekt mot hiv/aids som heter VCT@Work som projektet heter  (Voluntary Counselling and Testing of Workers at Work).

De startade 2013 och har nått ut till över sex miljoner löntagare, av vilka 4,1 miljoner låtit testa sig; och där de 103 000 som visade sig vara hiv-positiva nu får medicinsk behandling.

Hela 70 procent av dem som gjort testet är män vilket visar att projektet haft genomslag då det annars är svårt att få män att testa sig.

– Vi har vänt oss till arbetsplatser med en uttalad policy att hiv-smittade inte får diskrimineras och där erbjudit rådgivning och hiv-test.

Det förklarar ILO:s expert på frågor om hiv/aids i arbetslivet, Afsar Syed Mohammad, i ett mejlsvar på Arbetets fråga om hur ILO genomför projektet.

Afsar Syed Mohammad på ILO.

En viktig anledning till att projektet blivit framgångsrikt är att löntagarna vinner tid och spar pengar jämfört med om de skulle uppsöka en medicinsk klinik.

Att diskriminering, som Afsar Syed Mohammad nämner, är ett stort problem för många av världens totalt närmare 37 miljoner med hiv visar det minutlånga klipp skådespelerskan Sharon Stone gjorde vid Världsdagen mot aids 2008.

Övertygande ger Sharon Stone röst åt ett verkligt och tyvärr inte ovanligt livsöde, Oleysa, som jobbar i en kafeteria. ”Hon har aids” säger någon vid lunchen och pekar på Oleysa. Strax har alla lämnat kafeterian och Oleysa tvingas lämna in sin avskedsansökan.

Inne på sitt femte år sedan starten omfattar nu projektet 18 länder, bland annat Ukraina, Guatemala, Nigeria och Indonesien.

Arbetsplatsbesöken har gjorts på alltifrån Indiens jättelika kolbolag Coal India Limited med 314 000 anställda, till bilverkstäder och loppmarknader i den informella sektorn i Zimbabwe.

Antal hiv-smittade och döda i aids 2016

Men trots att projektet haft effekt är inte Afsar Syed Mohammad på ILO nöjd.

Huvudmålet är att utrota aids till 2030. Ett delmål för att nå huvudmålet är att 90 procent av alla som har hiv ska vara medvetna om sin sjukdom till år 2020. Men enligt senaste rapporten från UNAIDS är bara 70 procent medvetna om det i dag.

Fast även om utvecklingen av hiv pekar i rätt riktning globalt så går utvecklingen samtidigt åt fel håll i Europa. För här råder en ihållande hiv-epidemi, skriver European Centre for Disease Prevention and Control i en rapport som EU-myndigheten häromveckan lade fram tillsammans med FN:s Världshälsoorganisation, WHO.

I sitt pressmeddelande konstaterar WHO:s regionala chef Zsuzsanna Jakab att hiv-epidemin ”Fortsätter att öka med alarmerande hastighet i Europa”.

Framför allt i de östra delarna där närmare 80 procent återfinns av de 160 000 som diagnosticerades med hiv i Europa 2016. De baltiska staterna, liksom Georgien och Armenien visar höga siffror.

Och i Ukraina och Ryssland ökade antalet hivsmittade mellan 2010 och 2015 med 57 procent. Bakom utvecklingen i öst ligger bland annat en ökning av sprutnarkomaner, enligt Afsar Syed Mohammad.

Däremot visar arbetet från VCT@Work i Ukraina och Ryssland gott resultat.

Valery Korzh, Rysslands tidigare arbetsmarknadsminister, testar sig för hiv.

En viktig orsak bakom framgångarna, framhåller Afsar Syed Mohammad, är att politiker och ledande personer inom fack och arbetsgivarorganisationer själva låtit testa sig och spridit bilder från testtillfället.

Bland annat har den tidigare ryske arbetsmarknadsministern Valery Korzh, gjort detta.

Vilken är då utmaningen för det fortsatta arbetet med projektet och målet att utrota aids till 2030?

Afsar Syed Mohammad svarar något överraskande: ”att programmet hittills gått så bra.”

– Det är en alarmerande utmaning i sig. Aids är inte över, men kan åtgärdas. Fast då kan vi inte slå oss till ro.

Länder där homosexualitet är belagt med dödsstraff 2017

Iran
Jemen
Nigeria (delar av landet)
Saudiarabien
Somalia (delar av landet)
Sudan

Källa: ILGA - världsorganisation för homo- bi- och intersexuellas och transpersoners rättigheter

 

Gunilla Carlsson fick toppjobb på UNAIDS

• Den förra biståndsministern, moderaten Gunilla Carlsson, har fått ett toppjobb i FN-organet UNAIDS. Carlsson ska i början av 2018 tillträda som vicedirektör på UNAIDS i Genève.

• UNAIDS är FN:s samlande organ i arbetet för att förhindra att fler smittas av hiv och att stoppa fler dödsfall i aids.

• Carlsson var biståndsminister i Alliansregeringen från 2006 till 2013 och satt före det i riksdagen och EU-parlamentet.

Källa: TT