En ny EU-dom pekas ut av fack och S-politiker som ett potentiellt hot mot arbetstagares rättigheter.

Tidningen Arbetsvärlden rapporterar om att den så kallade Polbud-domen verkar innebära att ett företag kan flytta sitt säte till ett annat EU-land, trots att företaget inte har någon verksamhet där.

Sveriges största fackförbund Unionen oroar sig för att domen kan leda till att företag väljer ett annat säte för att undkomma arbetsrättsliga regler.

Ett exempel är kravet på arbetstagarrepresentation i styrelser.

− Om företag kan byta säte utan koppling till den faktiska verksamheten, så kan det öppna för missbruk. Det finns en risk att det kan utnyttjas för att kringgå skyddsregler för arbetstagare, säger Hedvig Forsselius på Unionen till Arbetsvärlden.

Emilie Apell, politisk rådgivare i EU-parlamentets socialdemokratiska grupp, menar att domen skulle kunna ge fler brevlådeföretag, upplägg som det rapporterats om i den så kallade Paradisläckan.

Hon pekar på att mycket handlar om var EU-kommissionen landar i sitt bolagsrättspaket som ska presenteras inom kort, troligen i början på året.

Där väntas lagförslag om bolagens rörlighet.

Erik Sjödin, lektor i civilrätt vid Stockholms universitet, tror inte att domen kommer att få särskilt stor betydelse, men är samtidigt osäker.

– Jag undrar om sätesflytt är något för seriösa företag att hålla på med – men finns möjligheten finns ju hotet, säger han till tidningen.

Irene Wennemo, statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet, förutsätter att EU-kommissionen ta hänsyn till de här riskerna i sitt bolagsrättspaket.

Även hon ser risker med EU-domen, bland annat att företag kan flytta runt till det mest fördelaktiga landet.