En 53-årig man från Skåne har under närmare två års tid fyllt i 18 ansökningar om tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn till Försäkringskassan.

Inte helt orimligt för en småbarnsförälder. Men den här pappan gick vid flera av de anmälda tillfällena till jobbet samtidigt som han fick pengar från Försäkringskassan.

Totalt har myndigheten betalat ut 74 000 felaktiga kronor till mannen.

Själv hävdar han att det handlat om oaktsamhet, det vill säga att han inte förstått att han gjort något fel.

Mannen dömdes i tingsrätt och överklagade till hovrätten, som nu kommit med sin dom.

Även den högre instansen dömer honom för bidragsbrott, och skriver i domskälen att mannens agerande ”med styrka” talar för att han medvetet lämnat felaktiga uppgifter.

Det handlar bland annat om att han aktivt fyllt i ansökan med information om vilken sjukdom det rör sig om hos barnet och exakt antal dagar han begärt ersättning för.

Hovrätten över Skåne och Blekinge sänker däremot antalet dagsböter från 80 till 60, á 300 kronor med hänsyn till ”brottslighetens samlade straffvärde”