Åkerinäringen i Sverige brottas med enorma problem som ofta är kopplade till social dumping; chaufförer kommer till Sverige och kör under oacceptabla förhållanden.

De kör utan tillräcklig vila, tjänar uselt, ofta inte mer än ett par tusenlappar i månaden, bor i misär på rastplatser och får inte träffa sina familjer mer än ett par gånger per år.

Detta leder till att vi får en farlig trafiksituation på våra vägar, men också till att de åkerier som vill erbjuda schyssta villkor för sina chaufförer slås ut på grund av konkurrensen från oseriösa aktörer som utnyttjar sina arbetare hänsynslöst.

Detta drabbar även transporter på järnväg.

Transportarbetareförbundet har under flera år arbetat hårt för att uppmärksamma de usla villkoren för chaufförerna och för att få de stora transportköparna att ta sitt ansvar.

De måste helt enkelt gå längre än den luddiga lagstiftning som i dag möjliggör detta hänsynslösa utnyttjande av människor.

Oseriösa företag som inte bryr sig om människor bryr sig inte heller om miljön

Tommy Wreeth och Magnus Falk

Multinationella jättar som Ikea behöver vara föredömen för att vi ska få ordning och reda i en bransch som nu alltmer framstår som vilda västern och som påverkar miljön på ett negativt sätt.

Oseriösa företag som inte bryr sig om människor bryr sig inte heller om miljön, därför är det av yttersta vikt att vi får till socialt hållbara transporter för att de också ska bli miljömässigt hållbara.

Åkerinäringen är ingen bransch där det ska vara möjligt att vara ”kreativ” med utstationeringsdirektivet.

Internationell öppenhet är i grunden något positivt, men självklart ska det inte innebära att det är fritt fram att utnyttja människor som kommer till Sverige för att arbeta.

Arbetar man i Sverige skall man ha svenska villkor. Det är det enda rimliga och det enda rättvisa och kampen för detta sker i solidaritet både med dem som kommer hit och drabbas av usla villkor, och dem som kastas ut i arbetslöshet på grund av den snedvridna konkurrensen.

Vi ser också alltför ofta ett missbruk av cabotagetransporter, det vill säga transporter inom ett lands gränser, utfört av ett företag som är registrerat utanför detta lands gränser.

Här finns otaliga exempel på chaufförer som tvingas ta en tur över gränsen till exempelvis Norge för att sedan kunna komma tillbaka till Sverige och fortsätta att arbeta under usla förhållanden.

Nu har Ikea äntligen inte bara lyssnat, utan också tagit till sig av det vi säger och visat en förståelse för problematiken

Tommy Wreeth och Magnus Falk

Allt för att kringgå reglerna om hur många transporter som får utföras innan man måste lämna landet.

Detta är problem som blir allt tydligare ju längre ner i underleverantörskedjan man kommer och detta är något som vi högt och ljudligt har påtalat för Ikea under flera år.

För ett företag som arbetar så aktivt med hållbarhet på så många plan har vi som förbund ansett det vara oanständigt och genant att man inte från Ikeas sida har ställt högre krav på sina underleverantörer än vad man har gjort.

Men vår kamp för detta har burit frukt.

Nu har Ikea äntligen inte bara lyssnat, utan också tagit till sig av det vi säger och visat en förståelse för problematiken.

Detta är en seger för chaufförerna, för miljön och för svensk åkerinäring.

Tommy Wreeth och Magnus Falk

Vi har inlett ett samarbete som innebär att vi skall ta fram en konkret handlingsplan med målsättningen att peka ut fel och brister för att få till stånd bra villkor för de chaufförer som kör för Ikea.

Ikea, vi ser fram emot att göra detta tillsammans med er och vi förutsätter att fler upphandlare av transporter följer ert exempel.

Detta är en seger för chaufförerna, för miljön och för svensk åkerinäring.