Det var en märkbart nöjd finansminister som på onsdagen presenterade regeringens sista budget för mandatperioden.

Inte undrar på det, Magdalena Anderssons reformutrymme på över 40 miljarder kronor är historiskt stort.

Därför är det synd att regeringen och kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) inte tar sista chansen att uppfylla vallöftet från valrörelsen 2014 – att en procent av statsbudgeten ska gå till kulturområdet.

Men kulturen får i alla fall ett ordentligt påslag – 745 miljoner kronor tillförs jämfört med 2016 års budget.

Många nyheter har redan presenterats: som att teatergruppen Unga Klara i Stockholm blir en ny nationalscen för barn och unga.

Arbetets museum i Norrköping kan glädja sig lite extra i dag. De föreslås få ett permanent årligt stöd på 2,5 miljoner kronor

Jonna Sima

Det görs stora satsningar för att öka tillgängligheten på biblioteken och Kungliga Biblioteket får 25 miljoner extra under de kommande åren för att stärka förmågan till källkritik bland svenskarna.

Dessutom skjuter regeringen till 13 miljoner för att uppmärksamma att regissören Ingmar Bergman skulle fyllt hundra år 2018.

Men om vi ska tala om en vinnare i årets kulturbudget är det folkbildningsområdet.

Anslaget för fortbildning föreslås öka med över 458,7 miljoner kronor – det är nästan 12 procent mer jämfört med förra året.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP).

Detta innebär bland annat fler platser på folkhögskolan och riktade satsningar på konst och kultur i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar eller lågt valdeltagande.

Att folkbildningen utgör en så pass omfattande del av det statliga stödet är en rimlig prioritering när det svenska samhället står inför många utmaningar.

Det kommer att behövas stora satsningar på utbildning och integration för att öka människors kunskaper och delaktighet i samhället.

Arbetets museum i Norrköping kan glädja sig lite extra i dag. De föreslås få ett permanent årligt stöd på 2,5 miljoner kronor.

Anslaget ska främst gå till Arbetets museums satsning på Kunskapscentrum för arbetslivsmuseer, som erbjuder kurser och fortbildning för landets 1 500 arbetslivsmuseer.

Tydligt att den rödgröna regeringen har jämlikhet för ögonen när de lägger kulturbudgeten

Jonna Sima

En välbehövlig uppmuntran för alla ideella eldsjälar som inte sällan bär upp dessa verksamheter.

Med de tidigare sänkta avgifter i Kulturskolan och fri entré på statliga museer är det tydligt att den rödgröna regeringen har jämlikhet för ögonen när de lägger kulturbudgeten.

Smolket i bägaren är att Magdalena Andersson inte lever upp till enprocentslöftet för tre år sedan.

Om det inte kan uppfyllas när statsfinanserna gör rekordöverskott, när är det någonsin rätt tid då?

Kulturbudget 2018

• Totalt omfattar utgiftsområde 17 – kultur, medier, trossamfund och fritid – över 15,8 miljarder för 2018 och har ökat med 1,358 miljarder jämfört med förra året.

• På kulturområdet tillförs 745 miljoner kronor jämfört med förra årets budget.

• I år utgör kulturbudgeten 0,84 procent av den totala budgeten.