I april 2016 blev ett cykelbud anställt av Foodora påkört av en personbil i centrala Stockholm. Efter att bilföraren kört på budet en gång försökte han köra på honom fler gånger, enligt anmälan till Arbetsmiljöverket.

Budet drabbades av skador i höger ben och på sidan av kroppen. Men trots att det handlade om en allvarlig olycka med personskada anmälde företaget inte det inträffade till Arbetsmiljöverket förrän nästan ett år senare, i mars 2017.

Arbetsgivare är enligt lagen skyldiga att rapportera in allvarliga olyckor och tillbud, och det ska ske utan dröjsmål. Därför bedömer åklagaren Gunnar Jonasson att Foodora har brutit mot arbetsmiljölagen.

– Brottet avser att anmälan inte har gjorts i tid. Jag har givit direktiv till polisen om hur händelsen ska utredas. Förundersökningen pågår, säger Gunnar Jonasson.

Om det kan styrkas att Foodora har begått ett brott är en företagsbot den normala påföljden.

Helena Eklöf, inspektör vid Arbetsmiljöverket, förklarar varför allvarliga olyckor ska anmälas snabbt:

– Det är viktigt för att vi ska kunna komma ut till arbetsstället och göra en inspektion. Vi kan behöva lägga ett förbud om de anställda utsätts för risker.

Efter att Arbetsmiljöverket fick kännedom om olyckan genomförde verket en inspektion på Foodora i april i år. Verket upptäckte då en rad brister gällande arbetsmiljö och säkerhet som företaget skulle åtgärda. Det handlade bland annat om bristande rutiner för att rapportera olyckor och tillbud och för att förebygga olyckor. Foodora har skriftligt meddelat hur bristerna har avhjälpts men Arbetsmiljöverket kommer att titta närmare på det och följa upp inspektionen inom kort.

Olyckan som anmäldes i mars i år var den första som Foodora någonsin rapporterat till Arbetsmiljöverket, trots att företaget haft cykelbud i Sverige sedan augusti 2015. Enligt nyhetssajten Breakit som granskat företaget, handlar det om närmare 300 bud bara i Stockholm och Foodora har även verksamhet i Göteborg, Malmö och Uppsala.

Efter den första anmälan om olyckor har ytterligare tre olyckor och ett tillbud anmälts, enligt uppgifterna i Arbetsmiljöverkets diarium.