CNTUK, den fackliga konfederation som Larisa Kharkova leder, har kämpat emot Kazakstans nya arbetsmarknadslag, som försvårar fackliga organisationers arbete. CNTUK stängdes av myndigheterna i januari i år, enligt Human Rights Watch. Samtidigt åtalades Larisa Kharkova för förskingring och bedrägeri. Dessa brott skulle kunna leda till 12 års fängelsestraff, men anklagelserna mildrades sedan till missbruk av tjänsteställning.

Utöver samhällstjänst och förbud mot att engagera sig i icke-statliga organisationer innebär domen begränsningar för var Larisa Kharkova får bo och arbeta de närmaste fyra åren.

Larisa Kharkova har hela tiden förnekat att hon gjort något fel och hennes advokat säger till organisationen att det inte lagts fram några bevis för oegentligheter.

– Huvudsyftet tycks vara att hindra Kharkova från att engagera sig fackligt.

Larisa Kharkova påpekade att rättegången inte hade gått rätt till – hon hade bland annat inte fått möta den som anklagade henne och utredarna trakasserade henne under utredningens gång. Hon kommer att överklaga domen.

– Larisa Kharkovas dom och begränsningen av hennes fackliga aktivitet är ännu en spik i kistan för Kazakstans fria fack, kommenterar Mihra Rittman, Human Rights Watch. Regeringen bör omedelbart avbryta sina försök att slå ned arbetares rättigheter.

Det internationella facket ITUC fördömer domen och framhåller att förföljelsen av CNTUK är en följd av att organisationen organiserade en strejk bland oljearbetare. I april dömdes CNTUK:s vice ordförande till fängelse för att han diskuterat möjligheten att strejken skulle fortsätta.

Världsfackets generalsekreterare Sharan Burrow.

– De som tjänar på denna förföljelse av ett legitimt, oberoende fackförbund är de rika och mäktiga ledarna för det statliga oljebolaget, kommenterar Sharan Burrows, ITUC:s generalsekreterare, medan förtrycket av de rättigheter som ingår i ILO-konventionerna kommer att skada levnadsstandarden hos vanliga människor i Kazakstan. Detta handlar om att avskräcka från alla former av protester.