LÄS OCKSÅ Debatt: Ett socialt Europa behövs – Marita Ulvskog (S)

Marita Ulvskog och jag håller inte med varandra politiskt. Jag är för att det ska finnas näringsfrihet i omsorgen och att även läkare ska få bedriva vårdcentraler. Marita Ulvskog vill ha ett förbud mot privata företag inom offentlig omsorg.

Men frågan om en ”europeisk social pelare” och ett så kallat ”socialt Europa” är en annan. Det handlar inte om hur vi vill att välfärd ska bedrivas utan om var vi vill att besluten om detsamma ska fattas. Den som tror något annat behöver bara se till vilka förslag som har lagts fram och hur svenska europaparlamentariker har röstat.

I januari i år röstade Marita Ulvskog för en rapport där det svart på vitt står att Europaparlamentet uppmanar EU-kommissionen att “lägga fram förslag till en stabil europeisk pelare för sociala rättigheter som inte stannar vid en deklaration av principer eller goda avsikter, utan bidrar till att stärka sociala rättigheter genom konkreta och specifika verktyg (lagstiftning, mekanismer för politikutformning och finansiella instrument)”.

Det är en uppmaning att genom- lagstiftning kontrollera minimi-löner, arbetsförhållanden, anställningsformer, mammaledighet, pappaledighet, system för europeisk arbetslöshetsersättning, arbets-tid, samt vad som i rapporten kallas ”balans mellan arbete och fritid”.

Det är anmärkningsvärt givet detta att Marita Ulvskog i sin debattartikel på arbetet.se skriver att ”Hur den (trygghet) ska utformas blir däremot en fråga för varje land att själv avgöra”. Den rapport hon själv har röstat för – och drivit på för – är startskottet på att utreda hur välfärd och arbetsmarknadsregleringar ska kunna beslutas om av EU.

Som en fortsättning kom i slutet av april ett förslag av EU-kommissionen om utformningen av en föräldraförsäkring: Hur lång och omfattande den ska vara och om kvotering av den.

Hur den svenska föräldraförsäkringen ska se ut anser jag att Sveriges riksdag ska bestämma över, inte malteser, spanjorer eller Marita Ulvskog och jag i Bryssel.

Den sociala dimensionen i EU har vi genom reformer som ger jobb och stabilitet men hur välfärden ska utformas i olika länder med olika förutsättningar, olika traditioner och olika prioriteringar görs bäst så nära medborgarna i varje land som möjligt.

Det Stefan Löfven och Marita Ulvskog behöver förstå är att det som bestäms i Bryssel inte bestäms i Sverige. Och varje gång det kommer ett förslag till lagstiftning från EU om arbetsmarknad, familjepolitik, socialförsäkringar eller pensioner kan vi vara mer eller mindre för eller emot. Men den avgörande frågan är att jag inte anser att detta är beslut som ska formas genom kompromisser i Bryssel utan genom medborgarna själva, arbetsmarknadens parter och i Sveriges riksdag.

Det allvarliga är nämligen att hela idén om en gemensam social pelare går svensk suveränitet emot. Det kommer att leda till ett EU som detaljreglerar medborgarnas vardag och välfärd, långt borta från den vardagen och de förutsättningar som välfärdsdebatten har i vårt land.

En god regel är att vi inte ska överlåta frågor till EU som vi inte vill kompromissa om med andra. För de flesta svenskar, och det gäller motsvarande för medborgarna i andra länder, tillhör välfärden just de frågor som vi inte vill och heller inte behöver kompromissa om.

Det är dags för Socialdemokraterna att inse att europeisk välfärd inte ställer krav på centrala beslut i Bryssel utan beslut i alla de olika europeiska länder som är medlemmar i EU.

Gunnar Hökmark, Europaparlamentariker (M)