Hur processen kommer att se ut är ännu oklart. Att dra sig ur själva klimatavtalet kan ta tre år. Det kan finnas en smitväg i att helt hoppa av FN:s klimatkonvention (UNFCCC) från 1992 — en snabbare men avsevärt mer extrem väg.

Trots ihärdiga försök lyckades inte andra G7-länder i förra veckan övertyga Donald Trump om att ställa sig bakom Parisavtalet.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel beskrev klimatdiskussionerna på G7-mötet i Italien som väldigt otillfredsställande. Sprickan till Washington blev extra tydlig av att övriga G7-länder åter bekräftade sin starka förpliktelse att snabbt omsätta Parisavtalet i praktiken.

Den amerikanske presidenten har tidigare sagt att han ska meddela sitt ställningstagande till avtalet i veckan.

TT

 

Fakta: Parisavtalet

Det globala klimatavtalet förhandlades fram i december 2015 när Frankrike stod värd för det återkommande globala klimattoppmötet. Avtalet slår bland annat fast att den globala uppvärmningen ska begränsas till under två grader jämfört med förindustriell tid, och att de globala utsläppen snarast möjligt ska nå sin högsta nivå för att sedan minska.

Ländernas nationella klimatplaner ska uppdateras vart femte år från 2020 och globala översyner av det internationella klimatarbetet ska göras vart femte år med start 2018.

Dessutom ska världens utvecklade länder bidra med 100 miljarder dollar årligen i klimatbistånd till utvecklingsländer från 2020.

Sedan tillräckligt många länder ratificerat avtalet, däribland USA, trädde det i kraft den 4 november 2016.

Källa: FN