År 2011 meddelade den amerikanska myndigheten EIA i en rapport att Argentina sitter på stora reserver av skiffergas och skifferolja.

Sex år senare är dock Argentina fortfarande beroende av att importera både gas och olja till den inhemska konsumtionen.

Frågan är om förhoppningen om att landet ska förvandlas till en latinamerikansk motsvarighet till Saudiarabien någonsin kommer att besannas.

Landets president Mauricio Macri tycks hysa fortsatt hopp.

När han nyligen besökte Houston i Texas uppmanade han på plats några av cheferna för världens största oljebolag att göra de investeringar som behövs för att få fart på den argentinska gas- och oljeproduktionen.

– Argentina är ett av de länder i världen som har störst potential. Vi vill att de bästa företagen i världen kommer och blir våra partners, sade presidenten till de samlade oljebolagscheferna.

Att processen går långsamt är inte så konstigt, enligt Martín Kaindl, som är chef för den argentinska tankesmedjan IAPG, som stöds av landets oljeindustri.

– Förseningarna i utvinningen av icke- konventionella fossila bränslen är inbyggda i processen, rent tekniskt. Olje- och gasindustrin arbetar långsiktigt, säger Martín Kaindl till IPS.

Medan investeringarna dröjer har samtidigt motståndet mot fracking vuxit i Argentina.

Fracking, eller hydraulisk sprickbildning, går ut på att via borrhål pressa ner vatten, kemikalier och sand med högt tryck i skifferlager i berggrunden. Den gas eller olja som finns mellan skifferlagren pressas därmed upp till ytan.

Miljöorganisationer menar att grundvatten kan förgiftas och att giftiga ämnen kan frigöras ur skiffret. Mer giftiga gaser frigörs vid fracking än vid utvinning av konventionella fossila bränslen, enligt miljöaktivister.

Frackingmotståndarnas största framgång kom i slutet av april i år då de lokala politikerna i provinsen Entre Ríos införde ett förbud mot fracking och andra icke-konventionella utvinningsmetoder.

Det är den första provinsen som infört ett sådant förbud. Entre Ríos har inte traditionellt haft någon oljeindustri, men provinsen ingår i de långsiktiga planer för utvinning som utarbetats av det statliga bolaget YPF.

Enligt EIA:s senaste uppskattningar är reserverna av skiffergas i Argentina de näst största i världen, och reserverna av skifferolja beräknas vara de fjärde största i världen.

En stor del av dessa fyndigheter finns i området Vaca Muerta, där YPF tillsammans med det amerikanska bolaget Chevron bedrivit utvinning sedan 2013.

Satsningarna där är en av få saker som landets nuvarande president och hans företrädare Cristina Fernández varit helt överens om. Ingen av dem har talat om de miljömässiga risker som fracking innebär.

I början av året sade president Mauricio Macri att fyndigheterna i Vaca Muerta kommer att förändra landets energipolitiska framtid på grund av de ”stora, billiga och exportmöjliga” reserver som finns där.

Samtidigt meddelade presidenten att man kommit överens med oljeindustrins fackföreningar om ett avtal som innebär att arbetskostnaderna kan komma att sänkas med upp till 40 procent.

Detta i syfte att locka till sig nya investeringar.

Vid ett besök i Washington nyligen meddelade presidenten en kraftig minskning av tullavgifterna för import av begagnad utrustning som kan användas inom oljeindustrin.

Detta för att främja import av utrustning som inte längre används i USA på grund av de fallande internationella oljepriserna.

Enligt Argentinas energiminister Juan José Aranguren investeras för närvarande mellan sex och åtta miljarder dollar om året i Vaca Muerta.

Regeringens målsättning är att den siffran ska stiga till 20 miljarder dollar till 2019.

Enligt Diego di Risio, som forskar om energifrågor vid organisationen Observatorio Petrolero Sur, finns det för närvarande 1 500 platser i Argentina där man använder sig av fracking. Men det är en siffra som förväntas mångdubblas under kommande år.

– Men vi anser att de miljömässiga och sociala effekterna borde diskuteras, eftersom det handlar om en jordbruksregion där även frukt odlas.

Allen är en av de platser där frukt odlas, i närheten av Vaca Muerta. Juan Ponce arbetar med att tillverka marmelad i Allen och enligt honom har fruktproducenterna drabbats hårt av oljeindustrin.

– Tidigare fanns det 35 lagerlokaler för frukt och av dessa finns den numera bara fem kvar. De flesta har dessutom börjat köpa vatten på flaska eftersom vårt eget vatten inte går att dricka längre, säger han till IPS.

Han säger att det är uppenbart vilka föroreningar som olje- och gasutvinningen fört med sig.

– Det största beviset för det är att ägarna till fruktodlingar som ligger i närheten har fått kompensation av bolagen eftersom de inte längre kan odla frukter av bra kvalité, säger han.

Daniel Gutman/IPS