Vår gemensamma välfärd är något vi kan vara mycket stolta över. Under en period av ungefär hundra år har Sverige gått från att vara ett av Europas fattigaste och mest ojämlika länder till ett av de rikaste och bästa att bo i för de flesta.

En stor del i denna förvandling har de gemensamma välfärdssystemen haft. En gratis skola från barndom till vuxenliv, i stort sett gratis sjukvård. I världsklass. För alla. En barnomsorg som ger alla barn bättre livschanser och som bidragit till att Sverige är ett av världens mest jämställda länder.

Och för att vi ska ha fortsatt god välfärd krävs det investeringar. Jag säger ja till fler medarbetare. Jag säger ja till mer forskning och utveckling. Jag säger ja till fasta anställningar, heltid som norm och slut på delade turer inom hemtjänsten. Jag säger ja till dessa vinster i välfärden.

För det är detta som är de sanna vinsterna i välfärden. Att alla som arbetar i eller nyttjar välfärdssystemet får ut mer för varje skattekrona och att kvalitén ökar.

Om det ska vara möjligt måste vi inom LO under Socialdemokraternas kongress förmå den att säga nej till att företag i stället ska minska möjligheten till god välfärd genom att ta skattepengar ur verksamhet och placera i aktieägarnas fickor. De kallar det vinst. Jag kallar det förlust.

De som drabbas av förlusten av välfärd är de som är i störst behov av den. Likvärdigheten inom skolan försämras. I Västra Götaland blir vårdköerna längre och personalen allt mer sliten. Ytterligare vårdvalssystem föreslås likväl. Vinstintressen i välfärden skapar färre vinnare och fler förlorare.

Välfärdssamhället har krympts till en välfärdsmarknad med vinnare och förlorare. Vinnarna badar i guld och förlorarna får betala priset.

Socialdemokraternas lösning på samhällsproblemen får aldrig bli en privat försäkring, att behöva välja bort en offentlig välfärd på grund av bristande kvalitet. För att vi inte ska hamna där krävs därför ett stopp för vinstdrifter inom hela välfärden. Ett vinststopp inom enbart skolan räcker inte.

Det här handlar om vad folk vill. Vad jag vill. Det finns ingen tvekan. Det är inte opinionen partiet behöver vara rädd för. Vill vi vinna val måste folket känna att vi menar det vi säger.

Vi måste våga stå emot näringslivets lobbygrupper. Det handlar om att föra en socialdemokratisk politik som folk känner igen sig i. En politik som gör att socialdemokratin vinner nästa val.

Jag säger ja till att vi tillsammans ska vara vinnare i välfärden, därför kommer jag under vår kongress verka för ett stopp för vinstdrift inom vård, skola och omsorg.

Förslag: En välfärd som går att lita på. Förändrad mening i förslaget till politiska riktlinjer, Ekonomisk politik sid 22 rad 21: Kunskaper och erfarenheter ska tas tillvara, därför får aldrig vinstdriften råda inom vård, omsorg och skola.

Dan Gabrielsson, kongressombud från Skaraborg, ordförande LO-distriktet i Västsverige