Paul Mason ser till en början lite trött ut. Kvällen före intervjun grillades den brittiska författaren och ekonomijournalisten på Kulturhuset Stadsteaterns debattscen i Stockholm.

Boken Postkapitalism har nyss utkommit på svenska och intresset för hans dödsruna över den globala kapitalismen är stort. Han häller upp kaffe, säger lite avmätt att gårdagskvällen var ”great”, och slår sig ner i en turkosblå fåtölj i det ljust färggranna hotellrummet vid Östermalmstorg. Sedan byts tröttheten ut mot ivern att förklara vad det är för postkapitalistisk skön ny värld han ser framför sig.

Paul Mason menar att kapitalismen, i sin nuvarande form (nyliberalismen), hålls vid liv med hjälp av konstgjord andning. Systemet är dömt att gå under och kommer att bytas ut mot postkapitalism.

Kärnan i resonemanget är att teknologin måste börja ses som en befriare och automatiseringen av jobb som en befrielse.

Möjligheterna att skapa en bättre värld är oändliga, förklarar Paul Mason optimistiskt, men samhället får inte lämnas vind för våg.

– Staten måste ta kontroll över den nya ekonomin och fråga sig: Vill vi ha Airbnb? Vill vi ha Uber? Om svaret är nej, förbjud dem. Vill vi ha ett kooperativ av taxichaufförer som gör exakt samma sak som Uber, men utan rövarpriser? Är svaret ”ja”, får staten se till att organisera för det.

Han är mycket orolig för den konservatism och högernationalism som sprider sig och som han menar inte tillräckligt möts upp av krafter från mitten och vänster.

– Det är akut att vänstern kliver fram och visar en alternativ väg att gå. Om vänstern inte har något framtidsalternativ till det vi har i dag, får vi godta alternativen som högern föreslår. Jag ska inte säga att allt kan jämföras med 1930-talet, men mittenpolitikens och liberalismens sammanbrott är en exakt parallell till det som hände då. Vi kan stoppa det. Det är inte oundvikligt att vi går mot globaliseringens slut, men ingenting har ju hänt sedan finanskrisen 2008.

Sedan boken skrevs har USA fått en ny protektionistisk president. Hur kommer Trump att påverka utvecklingen av postkapitalismen?
– När landet som uppfann globaliseringen, som tjänade mest av alla på den och införde den i andra länder, plötsligt röstar och agerar mot globalisering, då måste man lyssna. USA är fortfarande en viktig ekonomisk supermakt, och har nu för åtminstone fyra år framåt bestämt sig för att styra kursen mot nationalkapitalism. Men vi får vänta och se hur mycket av retoriken som blir praktik.

Paul Mason upprepar vikten av att ta kommandot över den tid vi lever i, för att förhindra att vi politiskt hamnar långt ut på högerkanten.

– Till arbetarrörelsen i Sverige, liksom till den i mitt eget land, vill jag säga: Låt oss försvara det vi kan med globaliseringen, låt oss försvara en generös migrationspolitik.

Han tror att den yngre generationen som vant sig vid att leva i en global värld, kommer att få det svårt om den faller samman och nationerna sluter sig.

– I den nya världen måste man fatta beslut utifrån frågan ”Vad är bra för det svenska folket?”. Det inkluderar vad som är bra för de migranter som redan är här, men inte nödvändigtvis för dem som vill komma hit. Jag vill själv inte vara i den världen, och de länder som hamnar där riskerar att driva långt högerut.

Men hur kan man politiskt agera utifrån ideal och visioner? I Sverige handlar det just nu mest om att skapa enkla jobb till låga löner.
– Ja, det här skriver jag om i boken. Antropologen David Graeber kallar det för ”bullshit jobs”, miljontals meningslösa jobb vars existens inte behövs. Trump erbjuder en framtid som inte kommer att existera, för teknologin kommer att få fler jobb att försvinna än att skapas. Högerns löften om att ge alla ett jobb kan bara infrias om jobben stjäls från resten av världen.

– Min lösning är att organisera samhället så att alla jobbar mindre och att vi i stället sprider ut arbetstillfällena på fler. Till slut ska inkomsten frigöras från arbetet. Staten måste tillhandahålla mer så att man kan leva med mindre i plånboken, särskilt om man har en otrygg anställning. Och fackföreningsrörelsen måste förstå att för någon som har en otrygg anställning med låg lön betyder en femprocentig löneökning ingenting. Men gratis kollektivtrafik betyder mycket – och gratis barnomsorg betyder allt.

Förhoppningarna om allt som teknologin, informations- och nätverkssamhället kan skapa är stora, men det går inte att passivt vänta in förändringen.

– En av mina hjältar är nationalekonomen John Maynard Keynes, som 1941 under andra världskriget fick frågan: ”Hur kommer det att se ut när vi vunnit?”. Så vill jag att den breda vänstern och liberalerna börjar tänka. Ta kontroll och designa en värld bortom nyliberalismen.

Fackbok

Postkapitalism. Vår gemensamma framtid av Paul Mason har nyligen getts ut på svenska av Ordfront. Ordfront har också gett ut en podcast med Paul Mason och Kajsa Ekis Ekman, med rubriken ”Teknologin kommer krossa marknaden – och rädda människan”.