”Arbetarlitteraturen är vårt lands stora bidrag till världslitteraturen”, tycker Mattias Torstensson, som startat podcasten Arbetarlitteratur. Ivar Lo-Johanssons Kungsgatan, som han läste vid sidan av sina litteraturstudier i Lund, väckte hans intresse för svenska arbetarförfattare.

– Jag märkte att vi inte läste mycket arbetarlitteratur på litteraturkursen och generellt uppmärksammas inte genren, säger Mattias Torstensson.

I det första avsnittet intervjuas professor Magnus Nilsson, som forskar om arbetarlitteratur, om varför det är så.

– Inom universitetsvärlden finns det dels en social snedrekrytering och dels odlas andra ideal än det som arbetarlitteraturen står för. Den är inte sällan politisk och det har inte uppskattats, säger Mattias Torstensson.

Nästa avsnitt tar upp Maria Sandel och under våren kommer ett avsnitt om Ivar Lo-Johansson, som till Mattias Torstenssons glädje är inspelat i författarens arbetslokal. Podcasten finns på www.arbetarlitteratur.com och läggs ut jämna veckor på onsdagar.