Moderaterna vill trappa av sjukpenningen snabbare och införa ytterligare en karensdag. Fel och galet, anser Carina Wellton, ordförande för Solrosupproret.

Moderaterna lade under onsdagen fram ett förslag på att göra om sjukförsäkringen på DN DebattOrsaken anser man vara den stigande sjukfrånvaron, främst när det gäller psykisk ohälsa. Det är oroande i sig och kostar för mycket, enligt partiet.

”En sjukförsäkring som präglas av en tydlig arbetslinje är därför avgörande för att en ansvarsfull ekonomisk politik som lägger grunden för ett starkare Sverige”, skriver Johan Forssell som är moderat talesperson i sjukförsäkringsfrågor och författare till debattartikeln.

Moderaterna vill bland annat återinföra en bortre tidsgräns i sjukförsäkringen. Och föra in ytterligare en karensdag på sjukdag 15 när ansvaret går över från arbetsgivare som betalar sjuklön till Försäkringskassan. Och ha en avtrappning av sjukpenningen dag 90 i stället för 365, samt ytterligare avtrappning dag 365.

– Moderaterna vill förstärka arbetslinjen och skriver att högre ersättningar får människor att stanna hemma. Men nu har vi högre sjuktal trots lägre ersättning. Så han talar emot sig själv. Människor blir inte friskare av att man tar ifrån dem deras ekonomiska trygghet, säger Carina Wellton, ordförande för Solrosupproret, en ideell förening som följer och granskar sjukförsäkringen.

Moderaterna vill också ta bort rätten att utfärda sjukintyg för läkare som avviker för ofta från Försäkringskassans bedömningar.

– Här vill man alltså gå ännu längre än i dag, och ge ännu mer makt åt de läkare som jobbar för Försäkringskassan och inte ens träffar personen. Det är helt galet att ta ifrån den läkare som känner en människa bäst rätten att skriva ett sjukintyg.

Moderaternas program i korthet

• Stärkt rehabiliteringskedja, inför särskild kedja för lättare psykiatriska diagnoser.

• Skärpt tillsyn av vissa arbetsgivare med hög sjukfrånvaro. Men också av läkare som skriver sjukintyg. Den läkare som avviker för ofta från Försäkringskassans bedömningar ska kunna förbjudas att skriva sjukintyg.

• Jobba mer med förebyggande insatser.

• Återinför bortre tidsgräns, inför ytterligare karensdag dag 15, mellan sjuklön och sjukpenning, avtrappning av sjukpenning redan dag 90 i stället för dag 365.