STOCKHOLM 2014-10-07 En lokalvÂrdare p en arbetsplats rensar ett kylskÂp d‰r gammal mat glˆmts kvar Foto: Fanni Olin Dahl / TT / kod: 11375

Foto: Fanni Olin Dahl/TT

Nio av tio kommuner ställer sociala krav i samband med upphandlingar. Det visar en enkätundersökning som tidningen Kommunalarbetaren har gjort. Kraven kan exempelvis handla om att företagen erbjuder jobb eller praktik åt funktionshindrade eller nyanlända.

För tio år sedan gjorde tidningen en liknande enkät. Då ställde bara runt var fjärde kommun liknande krav.

Kommunalarbetaren har också frågat kommunerna om de ställer krav på att företagen har kollektivavtalsliknande villkor. Där är utvecklingen på tio år inte lika tydlig. 2006 krävde 52 procent av de tillfrågade sådana villkor, 2016 är det 63 procent som gör det.

Konkurrensverket har slagit fast att det är möjligt att ställa sådana krav, men av de kommuner som inte gör det idag är det bara 9 av 34 som säger sig ha tagit intryck av detta och planerar att införa sådana krav framöver.

På frågan om kraven – sociala eller krav på kollektivavtalsliknande villkor – följs upp svarar 53 procent av kommunerna att de ser till att göra uppföljningar.

220 av landets totalt 290 kommuner svarade på enkäten, vilket är en svarsfrekvens på 76 procent.