Den som slår larm om allvarliga missförhållanden på en arbetsplats ska ha rätt till skadestånd vid repressalier från arbetsgivarens sida, föreslår regeringen.

Det svenska skyddet för visselblåsare är otillräckligt, har organisationen Transparency International slagit fast i en studie. Nu lägger regeringen förslag om att en anställd som slår larm om allvarliga missförhållanden ska ha rätt till skadestånd om arbetsgivaren bemöter agerandet med någon form av repressalier.

Samma skydd ska gälla för inhyrd arbetskraft som för fastanställd.

Med allvarliga missförhållanden avses sådant som kan leda till fängelsestraff. Det ska räcka med att det finns konkreta misstankar. Om en anställd offentliggör förhållandena, genom att exempelvis vända sig till en myndighet, måste det emellertid finnas ”fog” för klagomålet för att man ska ha rätt till skadestånd.

Först måste man också ha larmat internt på arbetsplatsen och arbetsgivaren ska därefter ha struntat i att agera.

Skyddet för en visselblåsare ska emellertid inte gälla om man själv begår ett brott när man slår larm.

Lagförslaget, som föreslås träda i kraft 1 januari 2017, har nu skickats till Lagrådet för synpunkter.