Kambodjanska skogsarbetare får juridiskt stöd av GS för att driva sin sak i svensk domstol. Behandlingen av dem är ”beklämmande”, menar ordföranden Per-Olof Sjöö.

Ett stallgolv fick tjäna som natthärbärge åt ett antal utländska skogsarbetare som kommit till Sverige för att plantera skog. Sida vid sida fick de ligga på madrasser inne i spiltorna.

När 72 kambodjanerna 2014 kom till Sverige var det på andra premisser. Företaget i Västernorrland marknadsförde sig på sin hemsida med löften om en god arbetsmiljö, företagshälsovård, försäkringsskydd och ”välutrustade bostäder”.
– Det här är så beklämmande, summerar Per-Olof Sjöö, GS ordförande.

Enligt GS, facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, var det inte bara levnadsförhållandena som var undermåliga. Skogsarbetarna fick inte heller den betalning de skulle.
– Många av dem fick ytterst lite i lön, väldigt små summor. Löftet var att de skulle få ut mer pengar när de kom hem till Kambodja, säger ombudsmannen Magnus Lindberg.

Hela ärendet har varit ett sorgebarn, enligt GS. Fackförbundet flaggade tidigt för att entreprenören var oseriös. Fackförbundet flaggade på ett tidigt stadium för att entreprenören var oseriös och riktar kritik mot att det två stora skogsbolagen Holmen och Norra Skogsägarna trots det anlitade honom. Men vid den centrala förhandling som skedde fanns det inte tillräckligt med grund för att GS skulle kunna lägga in något veto för att stoppa företaget.

Så småningom gick emellertid entreprenören i konkurs. När sedan den statliga lönegarantin skulle betalas ut hade elva av de kambodjanska arbetarna skrivit på ett papper som gjorde att de inte hade rätt till några pengar. Mycket talar, menar GS, för att de indirekt tubbats av entreprenören till att signera det dokumentet.
– Hur som helst kan vi konstatera att fattiga människor som har åkt över halva jorden för att jobba kom hem ännu fattigare, säger Magnus Lindberg.

Som en gest av ”solidaritet” bidrar nu GS ekonomiskt till ett juridiskt ombud som ska driva skogsarbetarnas sak rättsligt i Sverige. Det handlar om pengar ur förbundets solidaritetsfond.

– Vi kan inte använda våra medlemmars avgifter för att hjälpa dem. Men eftersom vi tycker att deras situation är så sorglig så har vi kommit fram till den här lösningen, säger Per-Olof Sjöö som tycker att skogsbolagen skulle lyssnat på varningarna om att bolaget inte var seriöst.

Men Holmens regionchef Thomas Bouvin tycker inte att något fel har begåtts.
– Vi hade anlitat företaget i ett antal år och man hade gjort ett bra jobb. Facket hade dessutom godkänt företaget i en central förhandling. För att var på den säkra sidan gjorde vi också löpande ekonomiska kontroller och stickprov på arbetsmiljö och boende.

Enligt Holmen var arbetsförhållandena bra.
– Vad jag fått höra har ett antal kambodjaner bott i ett stall de sista två månaderna ifjol. Det är givetvis inget boende vi accepterar, säger Thomas Bouvin.

Magnus Lindberg vänder sig mot formuleringen att GS skulle ha ”godkänt” företaget. Vid den centrala förhandlingen underströk fackförbundet att det skulle vara ”synnerligen olämpligt” av skogsbolagen att anlita entreprenören eftersom han bland annat hade gjort sig skyldig till skatte- och bokföringsbrott.

– Däremot hade vi inga arbetsrättsliga möjligheter att lägga in något veto, säger Magnus Lindberg.

Arbetet har också utan framgång sökt entreprenören.