Arbetslösheten i EU är nu den lägsta sedan i juni 2011, enligt statistikkontoret Eurostat.

Trenden är tydlig: arbetslösheten sjunker i 23 av EU:s 28 medlemsländer.

I juli månad var 9,5 procent arbetslösa i EU, vilket kan jämföras med 10,2 procent vid samma tid förra året.

De länder där arbetslösheten minskar snabbast är Spanien, Bulgarien och Grekland – om än från höga nivåer. I Spanien sjönk arbetslösheten från 24,3 till 22,2 procent på ett år, i Grekland från 27 till 25 procent och Bulgarien från 11,5 till 9,4 procent.

Tre länder går mot strömmen och har en ökande arbetslöshet: Finland, Frankrike och Österrike. I Belgien och Rumänien var arbetslösheten oförändrad.

 

 

 

 

 

Så hög var arbetslösheten i 10 länder i juli (i procent):

Tyskland: 4,7

Storbritannien: 5,6

Österrike: 5,8

Danmark: 6,2

Sverige: 7,4

Finland: 9,7

Frankrike: 10,4

Italien: 12,0

Spanien: 22,2

Grekland: 25,0