Foto: Arbetsmiljöverket

Foto: Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket varnar för ökade olycksrisker vid vägarbeten under sommaren och konstaterar att det numera krävs krockskydd på vissa hårt trafikerade vägsträckor i Uppsala- och Stockholms län.

Redan i februari i år ställde Arbetsmiljöverket krav på krockskydd vid servicearbeten på flera hårt trafikerade vägsträckor i Uppsala- och Stockholms län. Nu går myndigheten ut med samma varning på sin hemsida.

– Vi går ut med samma uttalande som i februari eftersom det utförs massor av servicearbeten på vägar under sommarmånaderna, man passar på när folk är bortresta. Därmed ökar också olycksrisken, säger Viktor Sandqvist, pressekreterare.

Också enligt Vägverket är sommarmånaderna de mest olycksdrabbade när det gäller olika servicearbeten på vägarna. Som Arbetet skrev i samband med de skärpta kraven från Arbetsmiljöverket i februari kommer hårt trafikerade vägsträckor även i andra län att omfattas av kravet på krockskydd under hösten eller vintern 2015.

Det rör sig om så kallade TMA-skydd, som kan ställas upp på ett fordon bakom bärgarna när de ska utföra ett uppdrag på en riskfylld väg.

TMA är en krockkudde som är monterad bak på en lastbil och som fälls ned och fångar upp energin från en påkörande bil, och som därmed kan rädda liv.

Enligt Vägverket är risken för allvarliga olyckor störst på hårt trafikerade vägar med höga hastigheter. Av myndighetens rapport om ”Trafikolyckor vid vägarbeten 2003-2007” framgår också att juni och augusti är de mest olycksdrabbade månaderna.

Enligt samma rapport skadades cirka 1 000 personer i trafiken i samband med vägarbeten, varav 115 blev svårt skadade och 20 omkom, under den undersökta femårsperioden.

Sedan april 2012 har Arbetsmiljöverket utfärdat ett 80-tal förbud mot farliga arbeten längs de hårt trafikerade vägarna E4, E20 och E18 i Uppsala- och Stockholms län. Samt delar av länsväg 222 och riksväg 73. Förbuden omfattar samtliga servicearbeten som bärgning, bogsering, reparationer och byte av däck.

De tre stora bolagen inom bilbärgningsbranschen, Falck, Assistancekåren och Storstockholms bärgningstjänst, har tidigare överklagat ett förbud och fått avslag i både förvaltningsrätten och kammarrätten. De gick vidare till Högsta förvaltningsdomstolen men fick inget prövningstillstånd där.