Från och med 2016 investerar regeringen 3 miljarder på årsbasis i ett lärarlönelyft för särskilt skickliga lärare.

– Vår regering är fast besluten att vända utvecklingen i skolan, säger statsminister Stefan Löfven.

Beslut om höjd lön för lärare ska fattas lokalt och kan beröra 60 000 lärare.

S-förslaget om ett lärarlönelyft är framtaget tillsammans med fack och arbetsgivarorganisationer.

– Vi välkomnar satsningen, säger Helene Fritzon från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

johannajaaraastrandJohanna Jaara Åstrand, förbundsordförande i Lärarförbundet, säger att det är en viktig satsning.

– Nu ligger bollen hos huvudmännen, säger hon.

Att regeringen avsätter tre miljarder kronor årligen till höjda lärarlöner har varit känt, men vilka som kan få del av pengarna har varit oklart. Nu säger alltså regeringen att pengarna kan ge runt 60 000 ”särskilt skickliga” lärare en extra lönehöjning på i genomsnitt 3 000 kronor i månaden. Men vilka lärare som bedöms som skickliga är en fråga som avgörs lokalt, framgår av ett pm från regeringskansliet. Det är alltså arbetsgivarna som bestämmer hur många av deras lärare som uppfyller kriterierna och hur mycket de ska få i lön.

De 60 000 berörda lärarna kan jämföras med en fullt utbyggd karriärtjänstreform som motsvarar 17 000 lärare.