Vi har fått en ny och tuffare arbetsmarknad i Sverige och därför behöver vi också reformera arbetsrätten, anser LO-TCO Rättsskydd, som lade fram sju förslag till lagändringar på ett seminarium i Almedalen i dag.

Juristerna på LO-TCO Rättsskydd har märkt hur det blivit allt tuffare på den svenska arbetsmarknaden med bland annat osäkrare anställningar, allt fler inhyrda och en ny teknik som skapar nya integritetsfrågor. Därför behöver också arbetsrätten reformeras, anser de.

– Vi menar att det behövs lagändringar för att exempelvis stärka integritetsskyddet för anställda och stoppa missbruket av visstidsanställningar, säger Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd, till tidningen Handelsnytt på plats i Almedalen.

Ett av förslagen handlar om att förbjuda inhyrning av arbetskraft där det finns ett permanent arbetskraftsbehov.

– Ta exempelvis Marabou. För tio år sedan sa företaget upp 100 anställda och anlitade bemanningsföretag i stället. I dag är de inhyrda kvar som just inhyrda, säger Dan Holke.

LO-TCO Rättsskydds förslag

Här är samtliga sju förslag till lagändringar ”för ett tryggare arbetsliv”, som LO-TCO Rättsskydd presenterade på sitt seminarium i Almedalen i dag:

• Stoppa missbruket av visstidsanställningar

• Förbjud inhyrning av arbetskraft när det finns ett permanent arbetskraftsbehov

• Inför en lag som skyddar arbetstagarnas integritet

• Ge facket möjlighet att lägga tolkningsföreträde vid integritetskränkande kontrollåtgärder

• Skydda arbetstagare som kommer hit från icke-EU-länder

• Förändra lex Laval så att det alltid går att kräva svenska kollektivavtal

• Ställ krav på anställningsvillkor i nivå med kollektivavtal vid offentlig upphandling.