I oktober inleds avvecklingen av fas 3. Antalet fas 3-deltagare minskar till 33 600 i december – 3 000 färre än vad Arbetsförmedlingen trodde i februari.

– Minskningen beror på att fas 3 ska avvecklas. Vi ska föra över personer till andra insatser, säger Torbjörn Israelsson, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Fas 3-deltagarna ska slussas över till extratjänster i välfärden med avtalsenlig lön eller ett års studier med bibehållen ersättning. Arbetsförmedlingen räknar med att det kostar 13 miljoner under det sista kvartalet i år.

I början av 2019, tio år efter starten, lämnar de sista deltagarna fas 3.

I januari förra året återställde alliansregeringen avgifterna till a-kassan till 2006 års nivå. I gengäld skrev fack och arbetsgivare avtal om yrkesintroduktion, 75 procent arbete och 25 studier, för unga.

Starten har varit trög. I mars deltog 961 unga i yrkesintroduktion. Nu skriver Arbetsförmedlingen ner sin försiktiga prognos från februari lite till. Arbetsförmedlingen tror att 1 700 unga ska delta i yrkesintroduktion i år. I februari var bedömningen 2 000.

Här, precis som många andra områden, är nystartsjobben en svår konkurrent. Reglerna är enklare och kraven på arbetsgivarna är lägre.

Prognosen räknar med att arbetslösheten kommer att minska långsamt från 7,9 procent i år till 7,2 procent 2019. Det gynnar framför allt dem som har utbildning och god kompetens. Andelen långtidsarbetslösa fortsätter att öka. Skillnaderna mellan olika delar av Sverige är fortsatt stora.

Arbetsförmedlingen räknar med att bara 10 eller högst 20 procent av de nya jobben går till långtidsarbetslösa. För att hjälpa dem att få in en fot på arbetsmarknaden ökar antalet subventionerade jobb.

Prognosen räknar med i genomsnitt 140 000 jobb med statligt bidrag till lönen i år. Sex av tio lönebidrag går till funktionsnedsatta. Fyra av tio går till långtidsarbetslösa.

Totalt beräknas de statliga bidragen till löner kosta runt 22 miljarder kronor i år. Enligt prognosen ökar utgifterna för nystartsjobb från 6,7 miljarder i år till 8,2 miljarder 2019.

Samtidigt som det blir fler jobb med bidrag till lönen för långtidsarbetslösa minskar antalet jobb med lönebidrag för funktionsnedsatta. En orsak är att arbetsgivarna hellre väljer nystartsjobb. En annan är pengarna inte räcker.

Pengarna räcker inte till de nyanlända heller. 2011 fick Arbetsförmedlingen 56 000 kronor på nyanländ till arbetsförmedlarnas löner. I år blir summan 18 000 kronor.

Det betyder att arbetsförmedlare har mindre tid för varje nyanländ flykting. Arbetsförmedlingen varnar för sämre matchning och längre tid i arbetslöshet för nyanlända.

Tidplanen för utfasningen

fas3

Tidtabellen för avvecklingen av fas 3, enligt Arbetsförmedlingens prognos. Fler siffror:

Arbetslöshet:

• 2015 7,9 procent.

• 2016 7,7 procent.

• 2017 7,4 procent.

• 2018 7,3 procent.

• 2019 7,2 procent.