11 600 kronor i månaden. Det är vad en fas 3-deltagare i genomsnitt har att leva på varje månad. Siffran redovisas i Arbetsförmedlingens årsrapport om arbetsmarknadspolitiska program.

Deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantins fas 1 och 2 har i genomsnitt 8 300 kronor att leva på. Den största orsaken till skillnaden är sannolikt att fler i fas 3 var med i a-kassan när de blev arbetslösa.

A-kassan är av avgörande betydelse för om ersättningen i jobb- och utvecklingsgarantin hamnar under eller över socialbidragsnormen.

Fas 3-deltagare som inte var med i a-kassan när de blev arbetslösa får inte ett öre i ersättning. Ändå ska de finnas på en arbetsplats 40 timmar i veckan.

Ingen vet hur många det gäller. Arbetsförmedlingen har slutat räkna. Orsaken är det inte går att få fram tillförlitliga siffror. I februari 2014 fick alliansregeringen den sista siffran. Då var 4 323 fas 3-deltagare utan ersättning. Det motsvarar var åttonde deltagare.

Den 7 september höjs a-kassans dagpenning till 910 kronor i 100 dagar och därefter 760 kronor i 200 dagar. Grundbeloppet höjs från 320 till 365 kronor om dagen.

Det här innebär att även aktivitetsstödet höjs. Som mest rör det sig om 3 000 kronor i månaden efter skatt. Det gäller dem som var med i en a-kassa när de blev arbetslösa och tjänade minst 25 000 kronor i månaden.

Fler går från jobb- och utvecklingsgarantin till arbete eller studier. Antalet ökade från 
74 000 till 81 000 personer mellan 2013 och 2014. Samtidigt ökade antalet inskrivna någon gång under året med 10 000 till 187 000.

23 000 gick från fas 3 till jobb eller studier. 17 000 fick arbete med statligt stöd till lönen. 5 000 fick arbete utan stöd.