Foto: Pontus Lundahl

Göteborgs kommun kräver schysta villkor i färdtjänsten i den nya upphandlingen.

Stockholms läns landsting handlar upp färdtjänst till lägsta pris som vanligt, men det var inte självklart från början.

Något har hänt. För första gången är förarnas villkor med på dagordningen i Sveriges två största städer.

– Det finns en större politisk vilja i dag än tidigare. Fördämningarna har släppt lite grand, säger Lennart Sköld, ansvarig för taxi på Transports förbundskontor.

Även riksdagen använder taxibolag utan kollektivavtal. Staten har ett ramavtal med konsortiet Taxi public service. Riksdagsledamöterna åker avtalslöst för det mesta.

De bokar genom Flygtaxi.  Någonstans mellan 80 och 90 procent av körningarna hamnar hos Fågelviksgruppen med Taxi Kurir och Taxi 020 som största varumärken. Det är bara i undantagsfall som deras chaufförer omfattas av kollektivavtal.

Det skulle inte hjälpa om staten krävde kollektivavtal, av det enkla skälet att det inte går att hitta en taxi med kollektivavtal på många platser.

På en del håll går det inte ens att hitta en taxi. Det är en konsekvens av offentliga upphandlingar till lägsta pris. Något avlägset bolag vinner och kör enbart åt kommun och landsting. Ortens egen taxi slås ut.

Samhället är taxibranschens största och viktigaste kund. De offentliga upphandlingarna påverkar hur branschen ser ut. Både i Stockholm och Göteborg går utvecklingen mot fler bilar och färre taxibolag.

Båda städerna försöker göra det lättare för mindre taxiföretag att vara med i de nya upphandlingarna, det vill säga de som fortfarande finns kvar.

Beslutet i Göteborg innebär att valda delar av taxiavtalet blir krav i upphandlingen. Det gäller sådant som löner, avtalsförsäkringar och pensioner. De rödgröna tog beslutet. De borgerliga i färdtjänstnämnden, Moderaterna och Folkpartiet, reserverade sig.

I Stockholm ska landstingets trafiknämnd besluta om upphandlingen i morgon, men det är mest en formsak. Det verkliga beslutet togs i måndags i förra veckan. Då enades alliansen. Kristdemokraternas krav på schysta villkor ströks.

Taximarknaden i Stockholm är värd någonstans runt fyra eller fem miljarder. Landstinget köper färdtjänst för 1,3 miljarder. Av den summan går drygt en halv miljard till färdtjänsttaxi.

Taxi Kurir och Taxi 020 är vinnarna.  I dag bedöms de tillsammans ha 98 procent av färdtjänsten efter förra upphandlingen. Majoriteten av deras åkerier saknar kollektivavtal. De innebär att chaufförerna inte har någon garanterad lön. De får betalt i procent av inkört belopp. De kör utan avtalsförsäkringar och tjänar inte ihop till avtalspension.

Kristdemokraterna ville ändra på det och kräva avtalsförsäkringar och avtalspensioner. Det var ett vallöfte.

– Det blev inte som vi krävde, men vi är fyra partier som ska komma överens. Vi fick inte igenom våra krav, men det står också i alliansens beslut att vi ska hitta metoder att säkerställa rimliga villkor för förarna i framtida upphandlingar. Det gäller pensioner och avtalsförsäkringar, säger Fredrik Wallén (KD), ordförande i landstingets färdtjänstedelegation.

I morgon kommer de rödgröna att kräva kollektivavtal, eller kollektivavtalsliknande villkor, men alliansen är i majoritet i trafiknämnden. Bara ett öppet uppror från Kristdemokraterna kan ändra på det.

– Jag har inte så stora förhoppningar, men vi gör ett sista försök i trafiknämnden för att se om det går att få stöd för schysta villkor, berättar Nanna Wikholm (S), oppositionslandstingsråd i trafikfrågor.

Lägsta pris igen bäddar för Fågelviksgruppen. Taxi Stockholm har kollektivavtal. Avtalsförsäkringar kostar sex procent mer.

Krav på schysta villkor biter sällan på offentliga upphandlare. Undantagen är Göteborg och Dalarna. Dalatrafiken kräver att förarna inte ska avlönas med procentlön.

Än så länge är detta undantag. Det är lättare att påverka privata upphandlare. Protester fick Folksam att kräva att Taxi Kurirs bilar ska ha kollektivavtal. Svaret blev nej och Folksam sa upp avtalet förra året.

Det hade i varje fall en symbolisk effekt.

Många Folksamkunder åker fortfarande avtalslöst. Nu väljer de själva taxibolag. De får numera tillbaka sina utlägg när de skickar in sina taxikvitton.

Men, som sagt, på många platser finns inga taxibolag med kollektivavtal.