Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting backar från sitt vallöfte om schysta villkor i färdtjänsten.

I elfte timmen har alliansen gjort upp. Det gjorde att oppositionen slog bakut och stoppade alliansens förslag till beslut i går, tisdag.

– Anbudsunderlaget budades hem till oss i måndags kväll. Vi skulle gå igenom 150 sidor inför mötet dagen därpå. Så ska det inte gå till. Därför yrkade vi på bordläggning, säger Conny Fogelström (S).

Kristdemokraternas utspel leder inte till bättre villkor för förarna i färdtjänsten. Däremot höll det på att leda till att skattebetalarna kunde åka på en stjärnsmäll.

Upphandlingen är redan försenad. Om någon överklagar beslutet, när upphandlingen väl är avgjord, kan följden bli att landstinget tvingas till en dyr direktupphandling.

Nu har alliansen kniven på strupen. På torsdag i nästa vecka sammanträder trafiknämnden. Då ska beslutet om upphandlingen tas.

Men i går sa oppositionen stopp och belägg och drev igenom att ärendet ska bordläggas. Beslutet togs i färdtjänstdelegationen som bereder ärendena innan trafiknämnden tar beslut.

Utan beredning får trafiknämnden inte fatta beslut. Tidigare i dag undersökte alliansen om det går att kalla in färdtjänstdelegationen på nytt med kort varsel.

I dag på eftermiddagen kom beskedet att delegationen kallas in till ett nytt möte klockan 13 på torsdag vecka, precis innan trafiknämnden sammanträder.

Beslutet om upphandlingen skulle ha tagits i november förra året. Då var anbudsunderlaget klart, men det försenades av att Kristdemokraterna krävde kollektivavtalsliknande villkor.

Nu har de andra tre allianspartierna kört över Kristdemokraterna.

På fredag ska taxichaufförer i Stockholm hålla en tyst minut för att hedra minnet av Hasse Eklund. Han blev 65 år och dog i hjärtinfarkt den 27 december.

Han körde färdtjänst för Taxi Kurir i Stockholm. I Transportarbetaren säger hans änka att hon är övertygad om arbetsförhållandena orsakade infarkten.

– Vi vill ha in en skrivning om kollektivavtalsliknande villkor i anbudsunderlaget, både med tanke på förarnas villkor och för att skapa konkurrens på lika villkor. Nu får Fågelviksgruppen i praktiken monopol på färdtjänsten och Taxi Stockholm stängs ute därför att de har kollektivavtal och inte kan lägga lika låga anbud, säger Conny Fogelström.

Arbetet har upprepade gånger sökt färdtjänstdelegationens ordförande Fredrik Wallén (KD) utan framgång.