4 323 inskrivna i fas 3 fick inte ett öre i ersättning trots närvaroplikt i 40 timmar på fas 3-platsen. Så såg det ut i februari förra året. Sedan slutade Arbetsförmedlingen räkna.

För två år sedan sade dåvarande arbetsmarknadsministern Hillevi Engström (M) i riksdagen att det här är en fråga för den parlamentariska socialförsäkringsutredningen.

I dag om slutbetänkandet. Det innehåller inga förslag om pengar till fas 3-deltagare som inte ens får socialbidrag.

Däremot kommer utredningen med några idéer i största allmänhet om hur man kan göra för att få fler att gå med i a-kassan och hur man kan göra det lättare för fler att få ersättning. Folk som tidigare hade ersättning från a-kassan får pengar i fas 3.

Men det är inga förslag. Det är underlag för fortsatta diskussioner om oförsäkrade som står utanför arbetslöshetsförsäkringen.

– Oförsäkrade finns både i och utanför arbetsmarknadspolitiska program, men socialförsäkringskommittén har inte kunnat komma fram till ett konkret förslag utan ser olika handlingsalternativ, säger utredningens huvudsekreterare Ingemar Eriksson.

Arbetsförmedlingen hade ett uppdrag från alliansregeringen att månad för månad redovisa antalet programdeltagare som inte får någon ersättning.

Den sista siffran skickades över i februari förra året. Sedan slutade Arbetsförmedlingen rapportera. Orsaken är att det inte går att lita på siffrorna.

– Vi anser inte att siffrorna är tillförlitliga och vi har kommit längre från sanningen med tiden, säger Rickard Wihlmér, rapportansvarig på Arbetsförmedlingen.

För att lösa problemet behöver Arbetsförmedlingen tillgång till statistik från Försäkringskassan, men hur det ska fixas tekniskt är inte löst än. I väntan på det har den rödgröna regeringen tagit bort rapporteringskravet.

Arbetsförmedlingen rapporterade tidigare in antalet deltagare utan ersättning i elva olika program. Totalt var det knappt 21 000 personer som inte fick någon ersättning i februari 2014, den senaste rapportmånaden.