aa

För första gången är schysta villkor ett krav för att få delta i upphandlingen av färdtjänst i Göteborg – och det kan bli ett krav även i Stockholm. Foto: JANERIK HENRIKSSON

 

För första gången ställer den rödgröna majoriteten i Göteborg sociala krav vid upphandlingen av färdtjänst – och i borgerliga Stockholms läns landsting pågår debattten.

Alliansen i landstinget diskuterar om kollektivavtalsliknande villkor ska bli ett krav. Även här är det en helt ny diskussion. Kristdemokraterna vill skriva in kravet. De andra säger nej.

– Samtidigt är det så att alliansen inte kan styra utan oss. Det är tuffa förhandlingar, säger Karl Henriksson, Kd-ledamot i trafiknämnden.

Upphandlingen är försenad i väntan på att de borgerliga ska komma överens. I värsta fall kan det bli dyrt för skattebetalarna. Om någon överklagar kan landstinget tvingas till en dyr direktupphandling.

– Alliansen har styrt landstinget i mer än åtta år och kommit överens i många svåra frågor. Det här ska nog inte vara något bekymmer, tror Kristoffer Tamsons (M), trafiknämndens ordförande.

I Göteborg har valda delar av taxiavtalet blivit krav i upphandlingen. Dessutom ska taxiföretagen motarbeta diskriminering och korruption. Och taxiförarna ska få begripliga lönebesked.

–  Vi kan bidra till att göra taximarknaden sundare. Förarna får mänskligare villkor. Resenärerna får bättre kvalitet, tidshållning och bemötande, säger Anders Meuller (V), färdtjänstnämndens ordförande i Göteborg.

Stockholm är Sveriges i särklass största taximarknad. Bara färdtjänsten kostar runt 1,3 miljarder om året, varav drygt 500 miljoner går till resor med taxi. Göteborgs stad köper färdtjänst för 300 miljoner om året.

Fågelviksgruppen, med Taxi Kurir och Taxi 020 som största varumärken, dominerar stort i båda städerna när det gäller skattebetalda körningar. De har vunnit med lägsta pris.

– De offentliga upphandlingarna har påverkat taximarknaden negativt. Priserna har pressats. Det innebär lägre inkomster för åkerierna och sämre villkor för chaufförerna, säger Mats Andersson, taxi-ombudsman på Transport i Göteborg.

Taxichaufförer har blivit andra klassens arbetskraft. Bara en liten del av Taxi Kurirs och Taxi 020:s anslutna åkerier har kollektivavtal. Det är vanligt att förarna varken har avtalsförsäkringar eller avtalspension.

Lönen i hela branschen är ett rakt ackord på sisådär mellan 34 och 38 kronor per intjänad hundralapp, med ett golv för dem som har kollektivavtal. Ofta krävs arbetsveckor på 50–60 timmar för en lön på 20 000 eller 22 000 kronor.

Hittills har både borgerliga Stockholms läns landsting och rödgröna Göteborg köpt färdtjänst till lägsta pris. I Stockholm är det ett ideologiskt beslut. I Göteborg har tjänstemännen handlat upp. Politikerna har inte velat, eller vågat, lägga sig i.

– Alla rödgröna politiker i färdtjänstnämnden var nya förra mandatperioden. Upphandlingen inleddes strax efter att vi hade börjat. Nu har vi suttit i en mandatperiod och sett till att upphandlingen blir en politisk fråga. Jag hoppas att vi kan medverka till en sundare taximarknad i Göteborg, säger Anders Meuller.

Transport har också tryckt på.

– Vi har jobbat aktivt mot färdtjänsten. Jag är rätt övertygad om att vi får en sundare taximarknad för offentligt betald trafik efter den här upphandlingen. Jag tror också att den bidrar till att mindre taxiföretag kan lägga anbud i och med att ett enda stort område har delats i 52 områden, förklarar Mats Andersson.

Både i Stockholm och Göteborg har taximarknaderna utvecklats mot oligopol med stora dominerande bjässar. Kritikerna hävdar att offentliga upphandlingar bidrar till utvecklingen.

Villkor enligt kollektivavtal gynnar taxiföreningar med avtal. De stora med avtal är Taxi Stockholm och Taxi Göteborg. Båda välkomnar de nya kraven, när det gäller Stockholm med förbehållet om det nu blir nya krav.

– Det blir mycket lättare för Taxi Stockholm om nästa upphandling ställer krav på kollektivavtalsliknande villkor, anser Dimitrios Faniadis, styrelseordförande i Taxi Stockholm.

 

Färdtjänst en miljardaffär

• På onsdag i nästa vecka fattar färdtjänstnämnden i Göteborg beslut om anbudsunderlaget. Därefter startar upphandlingen. Färdtjänsten i Göteborg kostar 300 miljoner om året. De nya avtalen börjar gälla den 1 juli nästa år.
• När beslutet tas i Stockholms läns landsting återstår att se. Ambitionen är att starta upphandlingen ”tidig vår”, enligt trafiknämndens ordförande Kristofer Tamsons. Samtliga avtal löper ut under första halvåret 2016. Taxi-avtalet är störst, räknat i pengar. Det löper ut den 31 januari nästa år.  Totalt kostar färdtjänsten 1,3 miljarder.