389 000 människor var arbetslösa i januari – minus 23 000 på ett år. Det visar nya siffror från Arbetsförmedlingen.

Men samtidigt ligger antalet inskrivna i fas 3 kvar på rekordnivåer – 35 700 fas 3-deltagre i januari, 200 fler på ett år och några hundra fler än prognosen. 610 fas 3-deltagare var ungdomar under 25 år.

– I stort sett har arbetslösheten stått stilla under de senaste fyra månaderna. Den ökar bland svaga grupper – framför allt kortutbildade och de som är födda utanför Europa. Samtidigt minskar arbetslösheten bland unga och de som är starkare på arbetsmarknaden, säger Arbetsförmedlingens analyschef Mats Wadman.

Jämfört med januari 2014 minskar arbetslösheten  även bland långtidsarbetslösa. De är fler än hälften av alla arbetslösa. I januari hade 210 000 arbetslösa varit utan jobb i minst ett halvår – minus 11 000 på ett år. Av dem hade 58 000 varit utan jobb i minst två år.

Allt fler har jobb med statligt bidrag till lönen. Det är en förklaring till att färre går utan jobb under lång tid. Samhall erbjuder till exempel till exempel ettåriga anställningar till 1 000 ungaunder 30 år i fas 3 varje år. Det förbättrar statistiken.

134 000 människor hade jobb med statligt bidrag till lönen i januari – plus 5 000 på ett år. Bidragen går framför allt till privata arbetsgivare.

58 000 långtidsarbetslösa och 76 000 funktionshindrade hade statligt subventionerade jobb i januari. Nystartsjobben är vanligast.

Männen har fått det tuffare på arbetsmarknaden. 219 000 män och 170 000 kvinnor var arbetslösa i januari. På ett år minskade antalet arbetslösa kvinnor dubbelt så snabbt som antalet arbetslösa män.

Antalet arbetslösa ungdomar med 12 000 på ett år till 81 000 i januari.

99 000 nya lediga jobb anmäldes till Arbetsförmedlingen i januari – 36 000 fler än i januari i fjol. 5 300 anställda varslades om uppsägning – 100 fler än i januari förra året.