En morgontidig yrkesgrupp är hotad. Foto: Adam Ihse

En morgontidig yrkesgrupp är hotad. Foto: Adam Ihse

En krisande tidningsbransch ger inget framtidshopp för tidningsbuden. Morgontidningarnas upplagor faller kraftigt och tidningsbuden måste ställa om sin verksamhet. Brev och paket kan bli deras nya inkomstkälla, skriver Transportarbetaren.

På 14 år har upplagorna för landets morgontidningar minskat med en fjärdedel. Nu försöker de med alla medel tjäna pengar på sina webbnyheter, något som har visat sig vara väldigt svårt.

Men det är inte bara hos mediebolagen pengarna sinar när intäkterna sjunker. Försörjningen bland landets tidningsbud står också på spel.

– Det är bara på äldreboendet som tidningarna inte har minskat särskilt mycket, säger Per Pettersson, tidningsbud som sedan i början av hösten också har brev i lasten.

– Vi har inget alternativ nu när morgontidningarna bara blir färre. Och jag tror att det kan fungera att dela ut post i de flesta områden, bara företaget köper in fler högerstyrda bilar där alla tidningar och tidskrifter, brev och paket får plats, säger han till tidningen Transportarbetaren.

Tidningen har talat med Stefan Melesko, docent i medieekonomi med många år på olika chefsposter i mediebranschen. Han kallar situationen ett moment 22:

– Ju mer framgångsrikt tidningar­na får över sina kunder till att läsa digitalt – desto dyrare blir utdelningen av varje papperstidning som blir kvar. Hittills och på kort sikt har utbärningsföretagen knuffat över det mesta av kostnadsökningen på sina ägare tidningsföretagen.

Han fortsätter:

– Medieföretagen kan överväga att sluta bära ut tidningar i ytterom­råden med få prenumeranter som inte annonsörerna är intresserade av. De kan sträva efter att dela ut tidningen på dagtid i samarbete med posten. Och de kan gå ner i antal utgåvor, en sexdagarstidning kanske kan komma ut tre dagar i veckan, säger Stefan Melesko.