REPLIK Hög lärartäthet och framgångsrika elever. Praktiska Sverige AB ger en annan bild av sina gymnasieskolor än förra veckans debattartikel.

Med anledning av debattartikeln om att ”Friskolor missköter yrkesutbildningarna” i Arbetet nummer 27, vill vi uppmärksamma er på några direkta faktafel.

I artikeln skriver Sten Svensson, Daniel Suhonen och Mats Wingborg att Praktiska bedriver utbildning på 131 gymnasieprogram! Det är en grov felskrivning. Praktiska bedriver utbildning inom de 12 nationella yrkes­programmen samt inom två introduktionsprogram fördelat på 35 skolor över hela landet.

Praktiska ställer krav på examen för att tillsvidareanställa lärare! I Sverige råder det nationell brist på utbildade yrkeslärare, något som drabbar kommunala likväl som fristående gymnasier. Då Praktiska endast bedriver yrkesprogram är det alltså inte konstigt att andelen lärare med lärarexamen är lägre än på skolor med enbart teoretiska program. Hos oss jobbar många duktiga människor – med eller utan examen – men vi strävar alltid efter att anställa personer med pedagogisk examen.

Lärartätheten i Praktiska i maj 2014 var 10,2 elever per heltidstjänst/lärare. Detta ska jämföras med rikets snitt som var 11,7 (12,2 på jämförbara yrkesutbildningar). Praktiska har alltså en avsevärt högre lärartäthet än rikssnittet och de kommunala skolorna. I artikeln hävdas motsatsen, något som alltså är felaktigt.

I artikeln refereras också till tidningen Byggnadsarbetaren där några tidigare elever uttalat sig om sin utbildning. Hur eleverna har upplevt sin studietid måste få stå för dem, men vi tror att alla förstår att ingen skola bygger sin verksamhet på att eleverna ska panta burkar för att köpa studiematerial. Ingen av våra skolor hade funnits kvar i dag om vi jobbat på det sättet. Praktiska har verkstäder och utrustning på alla sina skolor.

Praktiska Sverige AB har drivit gymnasieskolor i Sverige sedan 1999. Vår utbildning är i huvudsak inriktad på lärlingsutbildning och vi ger våra elever en god möjlighet att utvecklas mot sitt framtida yrke. De senaste åren har 7 av 10 haft ett arbete redan innan de slutat skolan. Dessutom har 1 av 10 valt att läsa vidare efter studier hos oss. Ett resultat som vi är stolta över och som hjälper våra ungdomar till en bra start i livet, fri från arbetslöshet och utanförskap. Det anser vi också vara ett mått på kvalitet!

Patrik WigeliusPatrik_Wigelius

myndighets- och kvalitets­ansvarig på ­Prak­tiska Sverige AB