Sissela Nordling Blanco är ­nummer två på FI:s riksdagslista och poängterar vikten av öppna gränser. Foto: Mimika Kirgios

Sissela Nordling Blanco är ­nummer två på FI:s riksdagslista och poängterar vikten av öppna gränser. Foto: Mimika Kirgios

 

Feministiskt Initiativ växer snabbt. Partiet har mer än femton­dubblat sitt medlemsantal sedan oktober och har fler ­medlemmar än V, MP, FP och SD. FI kan komma in i riksdagen vid valet, men partiet kan också bidra till att SD blir vågmästare.

Efter Feministiskt initiativs torgmöte i Skärholmen går 11-åriga Majken fram till arrangörerna. Hon vill vara med. Och hon vill hjälpa till.

Tillsammans med sina kompisar Vanessa och Thea har hon åkt till Skärholmen. På sin randiga tröja har hon ett FI-rockslagsmärke och på ryggen har hon en gul ryggsäck som ser ut som en nallebjörn som kramar henne.

– Dom har jättebra politik och fokuserar på jämställdhet, säger Majken.

Och hennes kompisar tycker att det är bra att Feministiskt initiativ går mot rasism. De tycker inte rasism borde finnas.

Maud Eduards är professor i statsvetenskap vid Stockholms univer­sitet och har forskat om Feministiskt initiativ – bland annat om hur media behandlat FI och om Simrishamn där partiet suttit i kommunfullmäktige den senaste mandatperioden.maudeduards

FI:s snabba tillväxt är enligt henne en kombination av en växande radikalitet bland unga och att FI fångar upp den genom den starka närvaron på sociala medier och genom Gudrun Schymans home­parties.

– Till skillnad från de andra partierna börjar FI med ideologin. FI pratar om visioner och hur man vill leva. Det är ett helt nytt sätt att tänka politiskt. Det lockar många unga som är trötta på den traditionella politiken, där ekonomin och begränsningen är utgångspunkten, säger hon.

Hon tror att de ungas radikalisering i stor utsträckning är antirasistisk – att lyfta fram Soraya Post i EU-valet var en stark markering.

– FI vill också förändra det demokratiska samtalet genom att ändra på hur samtalet förs och genom att ändra på vilka frågor som tas upp, säger professorn i statsvetenskap.

För FI handlar om att få i gång en diskussion om feminism, antirasism och få de andra partierna att svara samtidigt som en del av detta är att fler kvinnor kommer till tals, enlig Maud Eduards.

I Simrishamn har hon också sett att FI arbetar med medborgarkontakter på ett nytt sätt i kommunen. Det innebär att partiet bjuder in folk att diskutera cykelbanor eller byskolan eller annat som är på gång.

På Feministiskt Initiativs möte i Skärholmen var Sissela Nordling Blanco första talare. Hon är en av partiets tre talespersoner. För henne är migrationsfrågor mest viktiga.

– Fascism och rasism växer sig starka. Vi måste vända den utvecklingen. Vi kräver öppna gränser och vi anser att varje människa har rätt att bosätta sig var den vill, säger hon.

För att förverkliga det behövs politiska förändringar, säger hon. De går bland annat ut på att skapa en tryggare arbetsmarknad, bostäder åt alla samt att minska arbetstiden och dela på jobben.

Sissela Nordling Blanco står som nummer två efter Gudrun Schyman på riksdagslistan. Om partiet kommer in i riksdagen betyder det att diskussionen om jämställhet, rasism och mänskliga rättigheter kommer att fortsätta, tror hon.

FI-Isabella-PetterssonIsabella Pettersson var nästa talare på torgmötet. Hon är förstanamn på Feministiskt Initiativs valsedel till kommunfullmäktige i Stockholm. Och hon är helt säker på att bli invald, eftersom partiet enligt opinionsundersökningarna har så stort stöd i Stockholm.

– Vi är mycket väl förberedda på att sitta i kommunfullmäktige, säger Isabella Pettersson.

Hon berättar att en grupp från FI suttit på kommunfullmäktiges åhörarläktare i två och ett halvt år för att lära sig och de har också börjat debattera på twitter med de andra partierna i fullmäktige.

Hon vill påverka kommunen eftersom den ansvarar för en stor del av välfärden och många kvinnors arbete. Hon vill säkerställa rätten till heltid, höja lönerna, ta bort de delade turerna och stoppa vinstuttaget i välfärdsföretag.

FI har ett omfattande kommunalpolitiskt program för Stockholm. En av de egna idéerna är att skapa ett 15-minuterssamhälle – vilket innebär att all service ska finnas på ett resavstånd som är högst 15 minuter med kollektivtrafik för alla.

gudrunschymanNågra dagar efter mötet i Skärholmen talar Gudrun Schyman i snålblåsten på Sergels torg. Hon säger att FI skriver historia. När partiet kommer in i riksdagen är det första gången feminister tar plats i ett parlament.

Hon säger att det är lätt att ange de feministiska målen och att det är motståndet som är det svåra. Arbetet har tidigare berättat att FI:s metod att nå jämställda löner med hjälp av jämställdhetsfonder får kritik av fackliga företrädare för att de skapar oklarhet, för att de egentligen premierar arbetsgivare som missköter sig och för att de framför allt ger pengar till kvinnor i tjänstemannajobb. Gudrun Schyman vill inte direkt svara på invändningarna:

– Vi har inte i detalj utarbetat hur fonden ska administreras. Vi har inte resurser för det.

mikaelgilljamI opinonsmätningarna ligger FI under spärren för att komma in i riksdagen. Mikael Gilljam, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, säger att risken finns att FI bidrar till att SD får en vågmästarroll om partiet inte kommer in i riksdagen, eftersom möjligheterna för de rödgröna att bilda en regering med egen majoritet blir mindre om FI rösterna blir ”bortkastade”.

Gudrun Schyman vill inte resonera om detta. Hon säger:

– Vi spekulerar inte i vad som händer ifall vi inte kommer in i riksdagen. I riksdagen stödjer vi ett regeringsskifte och vår närvaro i riksdagen undanröjer SD:s vågmästarroll.

Mikael Gilljam öppnar dock en annan dörr. Han tror att det kan finnas en möjlighet att sympatisörer till de rödgröna taktikröstar på FI för att skapa en stabil rödgrön majoritet. Men han konstaterar också att det är riskabelt eftersom resultatet kan bli att FI får 3,99 procent av rösterna och ännu större andel av röster går förlorade för de rödgröna.

Evert Vedung är professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Han har forskat om miljö och energifrågor i politiken. När Miljöpartiet kom in i riksdagen i slutet på 1980-talet började  alla partier prata om miljöfrågor och de skaffade sig miljöprogram.evertvedung

– Miljöpartiet ville avveckla kärnkraften. Det ville inte de andra partierna, men de började prata kraftfullt om den. Syftet var att skjuta avvecklingen av kärnkraften på framtiden och det lyckades de etablerade partierna med, säger han.

Evert Vedung kan tänka sig en parallell utveckling om Feministiskt initiativ kommer in i riksdagen.

– Det blir ett väldigt prata om kvinnor och jämställhet, men för många politiker kommer syftet att vara att tona ner och få undan frågorna.

Han kan dock tänka sig ett läge där FI kan få ett reellt inflytande direkt och det är om partiet får en vågmästarroll.

Men enligt opinionsmätningarna kommer FI inte in i riksdagen. Professor Maud Eduards tror att FI får det svårt i en sådan situation.

– Många orkar inte kämpa en gång till, särskilt med tanke på att partiet inte har några pengar. Det känns lite som nu eller aldrig, säger Maud Eduards.

FI bäst på sociala medier

I slutet av oktober förra året hade FI 1 556 medlemmar och förra veckan hade partiet 19 460. Under samma tid har lokalorganisa­tionerna ökat från 11 till 64.

FI är både störst och mest aktivt på sociala medier. I förra veckan hade partiet 160 000 anhängare på sociala medier, i första hand Facebook och Twitter. Kristdemokraterna har 20 000 följare. Sedan i våras har FI gjort mer ån 3 000 Twitter-inlägg medan Sverigedemokraterna gjort 360.

Källor: Fi samt företagen Notified och Springtime, som mäter aktivitet på sociala medier.