98 procent av arbetarna i pappersindustrin var med i facket förra året – upp från 97,6 procent 2012.

– Vi har inte tappat i organisationsgrad, inte ens när a-kassan chockhöjdes. Då förlorade vår a-kassa medlemmar – men inte förbundet, säger Mikael Sterbäck, ombudsman på Pappers.

LO är starkast inom industrin. Där är högst andel av arbetarna med i facket. Pappers står i särklass. Mikael Sterbäck tror att det beror på bruksandan och närheten till facket. Det finns en avdelning på varje fabrik.

– Om du börjar på bruket går du med i Pappers. Det är inget snack. Och blir du förbannad går du till fackexpeditionen och klagar.

I början av 1970-talet hade Pappers 60 000 medlemmar. Antalet har minskat till knappt 16 000 på 40 drygt år. Hela förklaringen är att jobben blir färre.

– Vi har haft några år med minskningar på ungefär tio procent, men förra året blev det bara två procent, berättar Mikael Sterbäck.

Det är också den främsta förklaringen till att LO tappar i industrin i övrigt, men ytterligare en förklaring är att organisationsgraden långsamt minskar. Förra året var 77 av samtliga industriarbetare med i facket, oförändrat jämfört med 2012.

Av samtliga industriarbetare var 77 procent med i facket förra året.

Pappers mål är 100 procent, även om Mikael Sterbäck inte tycker att det är riktigt realistiskt. Det finns alltid som inte vill vara med i facket av olika skäl, som politik, religion och snålhet.

– Inte ens Sovjetunionen nådde upp till 100 procent.