När bara ett halvår återstår tills socialförsäkringsutredningen ska vara klar tonar ordföranden Gunnar Axén (M) ner förhoppningarna om reformer.

– Det blir inga revolutionerande förändringar. Eftersom målet är att nå en bred majoritet kring framtidens socialförsäkring får vi inte ihop det, säger Gunnar Axén till Svenskt Näringslivs nyhetsbrev Socialförsäkring i förändring.

Att de åtta riksdagspartierna i utredningen har olika syn på försäkringarna vid arbetslöshet och sjukdom är ingen överraskning.

Men i fråga om arbetsskadeförsäkringen har de varit eniga om problemen. Reformen 2002, som skulle göra att även kvinnors skador täcks av försäkringen, har inte givit resultat. Försäkringen är orättvis – vem som får ersättning är snarast ett lotteri. Försäkringen bidrar inte heller till förbättringar av arbetsmiljön.

Den samsynen gjorde länge arbetsskadeförsäkringen till ett område där partierna såg ut att kunna enas om en rejäl förändring. En tvistefråga har varit om företag med många skador borde betala högre premier, något som de borgerliga partierna ser som ett bra sätt att gynna god arbetsmiljö, medan Socialdemokraterna (och LO) är skeptiska. Partierna har också tyckt olika om förslaget att införa en lista över de sjukdomar som bedöms ha samband med arbetet. Men motsättningarna har inte verkat omöjliga att överbrygga.

– Vi hade en modell där en lista över diagnoser skulle kompletteras av mer generella kriterier för ersättning, säger Gunvor G Ericson, Miljöpartiets ledamot i utredningen. Men så kunde vi inte mötas.

– Tyvärr har utredningen gått i stå. Vi skulle behöva ha en diskussion där vi ger och tar, men inför valet finns ingen vilja att kompromissa.

Innan utredningens tidigare huvudsekreterare Irene Wennemo tvingades avgå planerades ett särskilt betänkande om arbetsskadeförsäkringen, säger Socialdemokraternas Tomas Eneroth. Efter att en ny huvudsekreterare och ett nytt sekretariat tagit över, och viktig tid gått förlorad, är siktet i stället inställt på ett enda, samlat slutbetänkande i januari 2015. Det har inte underlättat en uppgörelse om arbetsskadeförsäkringen.

– Jag hoppas att förutsättningarna blir bättre efter valet, det finns ju en gemensam problemanalys. Men ännu är det en resa kvar till gemensamma ståndpunkter, säger Tomas Eneroth.

Också Gunvor G Ericson hoppas på mer konstruktiva diskussioner efter valet, och anser att utredningen måste ta en fråga i taget, inte alla på en gång.

– Det vore välgörande att prioritera en fråga åt gången. Arbetsskadeförsäkringen måste vi förbättra, att ha det som i dag är inte värdigt.

Men tiden för utredningen, som tillsattes 2010, håller på att rinna ut.

– Vi skjuter hela tiden problemen framför oss, säger Gunvor G Ericson. Inte ens en bättre konstruktion av karensdagen får vi till, trots att vi är ense om att den slår orimligt hårt mot kvinnor som arbetar koncentrerad deltid.