Tågstrejken går nu in på sin andra vecka, fackförbundet Seko och arbetsgivarna Almega kunde inte enas under söndagskvällen.

Strejken rör även fortsatt Öresundstågen och Snälltåget mellan Malmö och Stockholm. Seko har även varslat om att strejken ska utvidgas den 17 juni för att då innefatta Kustpilen som kör sträckorna Linköping – Kalmar och Västervik – Linköping.

Sekos krav är att tågoperatören Veolia ska gå med på ett tak för hur många produktionstimmar de timanställda får arbeta under ett år, samt att timanställning efter ett år ska omvandlas till tillsvidareanställning.

Sedan konflikten inleddes i måndags har tågtrafik ställts in i södra Sverige vilket dagligen drabbat över 75 000 passagerare.

För Seko återstår kraven att tågoperatören Veolia ska gå med på ett tak för hur många produktionstimmar de timanställda får arbeta under ett år, samt att timanställning efter ett år ska omvandlas till tillsvidareanställning.

Tidigt på söndagskvällen fick facket förslag från Almega och Veolia.

– Det innehåller ingenting av det vi sagt behövs för att kunna få ett slut på konflikten, sade Sekos avtalssekreterare Valle Karlsson.

Halvannan timme senare kom ett negativt svar från Almega på Sekos motförslag.

– Nu får vi backa hem och se vad vårt nästa steg blir. Men strejken fortsätter som den ligger, konstaterade Valle Karlsson.

Almegas förhandlingschef Beata Hammarskiöld ville inte beskriva söndagens kontakter som egentliga förhandlingar.

– Inte i sak, nej. Det har varit två presentationer av förslag.

Krävs medling för att komma vidare?

– Ja, vi klarar uppenbarligen inte av det själva, svarade hon.