På måndag är det tre år sedan riksdagen beslöt att stoppa nya anvisningar till fas 3 – sista steget för den som är långtidsarbetslös. Sedan dess har anvisningarna fortsatt. Bara förra året togs eller pågick drygt 120 000 beslut om inskrivning i fas 3.

Mer än tre år försenat ska fas 3-stoppet bli verklighet i höst eller till nyår, om det blir en ny regering. Det är de tre rödgröna partierna överens om. Vid årsskiftet räknar de med att börja arbetet med att fasa ut fas 3.

Hur lång tid det tar återstår att se. Mer än 34 000 människor ska gå från fas 3 till andra åtgärder, jobb eller studier, är det tänkt.

Sverigedemokraterna var med och drev igenom fas 3-stoppet. Mattias Karlsson, arbetsmarknadspolitisk talesperson, vill inte svara på Arbetets frågor. Orsaken är att en arbetsgrupp ser över SD-politiken om långtidsarbetslösheten.

– Gruppen presenterar sina resultat senare i sommar. För att inte föregå deras arbete väljer jag i nuläget att inte besvara mer detaljerade frågor, skriver han i ett mejl.

 

Så här vill de rödgröna hantera fas 3 om de vinner valet

 

mehmetkaplanMehmet Kaplan, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Miljöpartiet

När upphör fas 3?
– Så snart som möjligt. Fas 3-stoppet ska vara med bland det första vi gör, om vi vinner valet.

Drygt 34 000 människor är inskrivna i fas 3. När skrivs de ut?
– Så snabbt som möjligt, men det är jättesvårt att säga exakt hur lång tid det tar.

Vad kommer i stället?
– Mer individanpassade åtgärder och mer av det som deltagarna har slussats igenom i fas 1 och 2. Fler studie- och praktikplatser. Flexjobb för funktionsnedsatta, en tredjedel av alla i fas 3, efter dansk modell. Välfärdsjobb med riktig lön, med samma villkor som för andra i yrket och likvärdiga försäkringar. Vi kräver inte kollektivavtal.

Fas 3 tar inte slut förrän vid pensionen. Ska det finnas åtgärder utan slut i arbetsmarknadspolitiken?
– Individen måste ha stöd så länge det behövs. Den som är 55 år och blir arbetslös ska ha kvar stödet till pensionen, om det behövs. Det är inte fel att använda åtgärder. Det viktiga är vad åtgärderna innehåller.

Ska vi ha kvar systemet med människor som deltar i åtgärder utan ersättning och hänvisas till att ansöka om socialbidrag?
– Nej, absolut inte. Det är en omänsklig ordning och gynnar inte individens motivation att söka jobb. Vi vill ha åtgärder som ger rätt till aktivitets- eller studiestöd. Vi vill skapa starka incitament för att börja studera utan att det blir alltför ekonomiskt betungande. Särskilt vuxenstudiestöd testades i början på 2000-talet. Vi vill testa någon liknande igen.

 

ylvajohanssonYlva Johansson, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna

När upphör fas 3?
– Beslutet tas så fort vi har en regering. Jag räknar med att det kommer ett förslag i höstbudgeten.

Drygt 34 000 människor är inskrivna i fas 3. När skrivs de ut?
– Så snabbt som möjligt. Människor ska fasas ut ur fas 3 till riktiga jobb eller riktig utbildning.

Vad kommer i stället?
– Vi ska erbjuda jobb i välfärden med avtalsenliga villkor och utbildning.

Fas 3 tar inte slut förrän vid pensionen. Ska det finnas åtgärder utan slut i arbetsmarknadspolitiken?
– Nej, jag vill inte ha kvar något som liknar fas 3.

Ska vi ha kvar systemet med människor som deltar i åtgärder utan ersättning och hänvisas till att ansöka om socialbidrag?
– Vårt fokus är inte att ordna nya ersättningar för människor som harvar runt i åtgärder i oändlighet, utan att folk ska få riktiga jobb med avtalsenlig lön eller riktig utbildning. De ska inte behöva vara långtidsarbetslösa. Det kommer att krävas en väldig kraftansträngning för att klara det. Vi pratar om ett nytt kunskapslyft och tittar på om vi kan hitta andra ersättningsformer till dem som studerar. I dag säger vi att den som har ersättning i fas 3 får behålla den under studierna.

 

aliesbatiAli Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet

När upphör fas 3?
– Vi vill fatta beslut om stopp för nya anvisningar direkt efter valet. Fas 3 avvecklas med start 2015.

Drygt 34 000 människor är inskrivna i fas 3. När skrivs de ut?
– Vi ersätter fas 3 med andra åtgärder och utbildning nästa år, men det tar viss tid för Arbetsförmedlingen att fatta beslut om individuellt anpassade åtgärder.

Vad kommer i stället?
– Samtliga i fas 3 står långt från arbetsmarknaden och behöver stöd för att komma närmare ett jobb. Var och en ska erbjudas just vad den personen behöver – gymnasieutbildning eller yrkesutbildning, gärna i brist­yrke. 17 000 övergångsjobb i välfärden med lön enligt kollektivavtal. Högre lönebidrag till funktionsnedsatta.

Fas 3 tar inte slut förrän vid pensionen. Ska det finnas åtgärder utan slut i arbetsmarknadspolitiken?
– För till exempel vissa personer med funktionsnedsättning kan det finnas ett varaktigt behov av stöd för att de ska kunna arbeta. Men generellt sett ska arbetsmarknadspolitiska åtgärder inte innebära inlåsning utan vara effektiva och leda till jobb. Om en viss åtgärd inte fungerar för den enskilda måste andra prövas.

Ska vi ha kvar systemet med människor som deltar i åtgärder utan ersättning och hänvisas till att ansöka om socialbidrag?
– Nej, folk ska inte tvingas in i åtgärder utan ersättning. Den som utför ett jobb ska ha en kollektivavtalsenlig lön.

 

Läs också:

Arbetsförmedlingen kan inte lita på sina siffror