Volvo Lastvagnar ska minska sin personal med ytterligare 180 arbetare på kollektivsidan fram till i höst vid lastbilsfabriken i Tuve i Göteborg. Det är ett resultat av Volvokoncernens jakt på effektiviseringar och bättre lönsamhet.

Men Volvo Lastvagnar hoppas inte behöva lägga något varsel där här gången.

– Det är vår absoluta ambition att vi ska kunna klara detta utan varsel, säger Annette Dahlin, kommunikationschef vid Volvo Lastvagnar i Tuve.

Volvo hoppas kunna attrahera de övertaliga med frivilliga avgångar genom avgångsvederlag för studier eller avgångspensioner.

Redan i januari togs beslutet att 225 inhyrda bemanningsanställda ska bort vid Tuvefabriken. Den processen pågår och kvar i dag är cirka 140 tjänster.

– Men alla dessa ska fasas ut ur produktionen och fram mot hösten ska inga bemanningsanställda vara kvar, säger Dahlin.