Vartannat företag som försöker rekrytera har svårt att hitta den kompetens de behöver. Ett av fem rekryteringsförsök misslyckas helt, enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät.

Den vanligaste orsaken till misslyckandena är brist på personer med relevant yrkeserfarenhet. Många jobbsökande saknar även arbetslivserfarenhet.

Enkätundersökningen genomfördes av Ipsos under januari—mars i år. Totalt svarade 7 418 företag.