Fackföreningarnas hus vid självständighetstorget Majdan har brunnit i natt, sedan polis och säkerhetsstyrkor stormade det i går. I dag går mycket få människor i Kiev till jobbet, berättar byggfackets ordförande Vasyl Andreev.

– Polisen och säkerhetstjänsten stormade fackföreningarnas hus via taken på byggnaderna intill. Det är oklart hur branden startade. Polisen skyller på demonstranterna och de på polisen, säger Vasyl Andreev, som i dag, onsdag, har sett att det fortfarande ryker från huset där en rad fackförbund i Ukrainas största fackliga centralorganisation FPU har sina kontor.

– Halva Majdan har nu tagits över av säkerhetsstyrkorna. Men demonstranterna är kvar på den andra halvan, samtidigt som fler protesterande från andra delar av landet kommer till Kiev.

Den officiella siffran över antalet dödade i gårdagens sammandrabbning mellan polis och motståndare till president Janukovytj är nu 25. Vasyl Andreev bekräftar att sårade är rädda att föras till sjukhus, där polisen kan föra bort dem.

– Erfarenheten från tidigare är att polisen kidnappar sårade från sjukhusen. Den information jag har i dag tyder på att det sker i mindre omfattning nu, men lindrigt skadade undviker att söka hjälp på sjukhusen.

En nationell strejkkommitté, där oberoende fackföreningar och andra organisationer ingår, har planerat en kort politisk varningsstrejk den 25 februari, men Vasyl Andreev tror inte att den längre är aktuell.

– Arbetet har stannat av utan strejk. På mitt kontor har bara ett fåtal medarbetare dykt upp i dag. Kiev är lamslaget sedan myndigheterna i går stängde tunnelbanan.

Det senaste dygnets våld kom oväntat även för Vasyl Andreev, vars fackförbund hör till de få inom FPU som har tagit klar ställning mot Janukovytj. En fredlig lösning på krisen tycktes möjlig sedan en amnesti hade utfärdats för de demonstranter som har gripits tidigare.

– Men det är tydligt att makthavarna hade förberett detta. Tunnelbanan stängdes, samtidigt som alla tillfarter till Kiev spärrades av för att protesterande från andra delar av landet inte skulle kunna ta sig fram. Allt var så samordnat att det måste ha varit planerat.

Våldet bröt ut när demonstranter som tågade mot parlamentet fick veta att en planerad debatt om ändringar i konstitutionen inte skulle bli av, eftersom Janukovytjs stödparti vägrade ta upp frågan. Just en förändring av konstitutionen – som sedan 2010 innebär en stark koncentration av makten till presidentämbetet – är ett gemensamt krav från oppositionspartierna och de protesterande på Majdan.

Presidenten har nu avbrutit alla samtal med den politiska oppositionen. Men trots att många av demonstranterna är missnöjda med oppositionsledarna anser Vasyl Andreev att ingen fredlig lösning är möjlig utan oppositionspartiernas medverkan.

Fackföreningarna har däremot ingen tydlig roll i det politiska skeendet. Fackliga ledare inom FPU ska visserligen mötas i dag, onsdag, för att diskutera krisen. Byggfacket kommer att argumentera för att fackföreningarna ska ta ställning mot Janukovytj och det överdrivna våldet från hans regim. Men Vasyl Andreev är pessimistisk.

– Hittills har den fackliga rörelsen varit oförmögen till handling. Vi har inte kunnat spela någon roll.

– Hoppet står nu till demokratierna i väst, det är uppenbart att Ukraina behöver hjälp utifrån. De måste reagera, inte bara beklaga våldet.

Arbetet har förgäves sökt företrädare för FPU och den fristående fackliga rörelsen KVPU för kommentarer.